menu
Cerrar

Oikeudellinen huomautus ja tietosuojakäytäntö

VERKKOSIVUSTON LAINOPILLINEN HUOMAUTUS JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Yleiset käyttöehdot:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. on verkkosivuston ja verkkotunnuksen haltija www.topciment.com

TUNNISTETIEDOT

Noudattaen tiedonantovelvollisuuden, joka on kirjattu 34/2002 lain 10 artiklaan, 11. heinäkuuta, Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä sekä ASETUS (EU) 2016/679, 27. huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), seuraavat tiedot heijastuvat: Vastuullisen henkilön tunnistetiedot:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

TIETOSUOJA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. noudattaa Orgaanisen lain 15/1999 ohjeita 13. joulukuuta Henkilötietojen suojasta, kuninkaallinen asetus 1720/2007, 21. joulukuuta, jolla hyväksytään orgaanisen lain kehityssääntö ja ASETUS (EU) 2016/679, 27. huhtikuuta 2016, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyn ja näiden tietojen vapaan liikkuvuuden osalta ja jolla kumotaan Direktiivi 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), ja pyrkii varmistamaan oikean käytön Grupo Negocios P.O. , S.L.U. sitoutuu pyydetyt henkilötiedot ovat ehdottoman välttämättömiä pyydetyn palvelun suorittamiseksi. Tarvittaessa sinulle ilmoitetaan tiettyjen tietojen antamisen pakollisuudesta, ilman joita palvelun suorittaminen ei olisi mahdollista. 

Samoin, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., tietojen vastuullisena, sitoutuu säilyttämään salassapidon ja luottamuksellisuuden henkilötietoja, jotka hänelle annetaan, ottaen kaikki tarvittavat turvatoimet, jotka estävät niiden menetyksen, muuttamisen ilman suostumusta tai luvattoman pääsyn, LOPD-kehityssäännön mukaisesti joka hyväksyttiin kuninkaallisella asetuksella 1720/2007, 21. joulukuuta. 

Samoin käyttäjälle ilmoitetaan, että hän voi milloin tahansa käyttää Organic Law 15/1999, 13. joulukuuta 1999, henkilötietojen suojasta, tunnustetut pääsyn, korjauksen, peruutuksen ja vastustamisoikeudet ilmoittamalla sen Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

KÄYTTÄJÄT

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitamme, että käsittelemme henkilötietojasi seuraavalla tarkoituksella:

Antaa tai toimittaa hänelle sopimuksen mukainen palvelu tai tuote ja tiedottaa hänelle verkkosivustollamme julkaistuista tuotteista tai palveluista

Annetut henkilötiedot säilytetään, niin kauan kuin kaupallinen suhde säilyy, sitä ei pyydetä poistettavaksi asianomaiselta, tai 1 vuoden ajan viimeisimmästä kiinnostuksen vahvistamisesta, tai niin kauan kuin on tarpeen noudattaa lakisääteisiä velvoitteita. Yritys EI tee automaattisia päätöksiä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi tapauksissa joissa on lakisääteinen velvoite ja käsittelemme niitä suostumuksesi perusteella.

Lisäksi ilmoitamme teille mahdollisuudesta käyttää seuraavia oikeuksia henkilötietoihisi: pääsyn, korjauksen, poistamisen tai unohduksen, rajoituksen, vastustamisen, siirrettävyyden oikeus ja oikeus peruuttaa antamasi suostumus, johon voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: info@topciment.com

Lisäksi asianomainen voi kääntyä tietosuojasta vastaavan valvontaviranomaisen puoleen saadakseen lisätietoja tai tehdäkseen valituksen. Portaalin www.topciment.com käyttö ja/tai käyttö antaa käyttäjän aseman, joka hyväksyy tässä heijastuvat yleiset käyttöehdot. Nämä ehdot soveltuvat riippumatta siitä, ovatko yleiset sopimusehdot pakollisia.

Käyttäjä on täysin vastuussa verkkosivuston käytöstä ja oikeasta käytöstä noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä, olipa se kansallista tai kansainvälistä, sekä hyvän uskon, moraalin, hyvien tapojen ja julkisen järjestyksen periaatteita, sekä sitoutumista noudattamaan huolellisesti mitä tahansa lisäohjeita, jotka voivat liittyä tähän käyttöön ja pääsyyn, ja jotka voivat olla annettu Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Käyttäjät pidättäytyvät käyttämästä verkkosivustoa ja sen palveluita laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka ovat vahingollisia kolmansien osapuolten oikeuksille ja eduille, tai jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi, ylikuormittaa tai heikentää verkkosivustoa ja palveluita tai estää muiden käyttäjien normaalin käytön tai nautinnon verkkosivustosta.

Ne, jotka rikkovat tätä velvollisuutta, vastaavat mistä tahansa aiheuttamastaan vahingosta tai vahingosta, eikä Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ole missään tapauksessa vastuussa kolmansille osapuolille tästä laittomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Erityisesti käyttäjän seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 1. Muuttaa tai muokata mitään osaa verkkosivustosta, ohittamalla, poistamalla käytöstä tai manipuloimalla mitä tahansa muulla tavalla verkkosivuston toimintoja.

 2. Pääsy tai sivuston ja sen sisällön käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin.

 3. Kolmansien kunniaan, kuvaan ja henkilökohtaiseen ja perheen yksityisyyteen kohdistuvien perusoikeuksien loukkaaminen missä tahansa muodossa.

 4. Viestintäsalaisuuden rikkominen.

 5. Teollisen ja tekijänoikeuksien loukkaaminen tai henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkominen.

 6. Esitellä tietokoneviruksia, viallisia tiedostoja tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja tai muutoksia Grupo Negocios P.O. , S.L.U. sisältöihin, ohjelmiin tai järjestelmiin.

 7. Joka tapauksessa, lähettää massapostia ja/tai toistuvia sähköposteja kolmansien osapuolten sähköpostiin ilman heidän suostumustaan.

 8. Käyttää verkkosivustoa ja sen sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin, ellei Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ole antanut kirjallista suostumusta. Kiellettyihin kaupallisiin käyttötarkoituksiin kuuluvat rajoituksetta:
  8.1 Verkkosivuston, sen sisällön ja/tai palvelun jälleenmyynti tai uudelleenjakelu toisen verkkosivuston kautta.
  8.2 Deep linking -tekniikoiden käyttö, jotka aiheuttavat sekaannusta käyttäjälle, kuten esimerkiksi "framing", ja/tai muodostavat väärinkäytön ja laittoman hyödyntämisen Grupo Negocios P.O. , S.L.U.:n maineesta.

 9. Verkkosivuston, sen sisällön ja/tai palvelun jälleenmyynti tai uudelleenjakelu toisen verkkosivuston kautta. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. eillä ei ole velvollisuutta valvoa palvelua tai käyttäjän käyttöä eikä säilyttää minkään käyttäjän istunnon sisältöä. Siitä huolimatta, ja edellä mainitusta poiketen, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pidättää oikeuden valvoa, tarkistaa, säilyttää ja/tai paljastaa milloin tahansa mitä tahansa tietoa, joka saattaa olla tarpeen minkä tahansa lain tai asetuksen, oikeudellisen menettelyn tai sovellettavan hallinnollisen vaatimuksen täyttämiseksi.   

INTELEKTUAALINEN OMAISUUS

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslain 8 ja 32.1 artiklan toisen kappaleen mukaisesti on nimenomaisesti kielletty tämän verkkosivun sisällön kokonaan tai osittain jäljentäminen, levittäminen ja julkinen esittäminen, mukaan lukien sen saataville asettaminen, kaupallisiin tarkoituksiin, millä tahansa välineellä ja millä tahansa teknisellä keinolla, ilman kirjallista lupaa Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan Grupo Negocios P.O. , S.L.U. omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia. Verkkosivuston www.topciment.com elementtejä voidaan tarkastella ja jopa tulostaa, kopioida ja tallentaa tietokoneen kovalevylle tai mihin tahansa muuhun fyysiseen välineeseen ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Käyttäjän on pidättäydyttävä poistamasta, muuttamasta, kiertämästä tai manipuloimasta mitään suojalaitetta tai turvajärjestelmää, joka on asennettu sivulle www.topciment.com

TAKUUVASTUUN JA VASTUUN POISSULKEMINEN

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingoista ja vahingoista, jotka saattavat aiheuttaa, esimerkiksi: virheet tai laiminlyönnit sisällöissä, portaalin saatavuuden puute tai virusten tai haitallisten ohjelmien lähettäminen sisältöihin, huolimatta kaikkien teknologisten toimenpiteiden toteuttamisesta välttääkseen sen palvelimilla, joilla verkkosivusto on isännöity.

MUUTOKSET

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta ne muutokset, jotka se katsoo tarpeellisiksi verkkosivustollaan, ja se voi muuttaa, poistaa tai lisätä sekä sisältöjä ja palveluita, jotka tarjotaan sen kautta, että niiden esittämistä tai sijaintia verkkosivustollaan.

LINKIT

Jos tapauksessa, että verkkosivustolla on linkkejä tai hyperlinkkejä muihin Internet-sivustoihin, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ei harjoita minkäänlaista valvontaa näiden sivustojen ja sisältöjen yli.

Missään tapauksessa Grupo Negocios P.O., S.L.U. ei ota vastuuta minkään ulkopuolisen verkkosivuston linkin sisällöstä, eikä takaa teknistä saatavuutta, laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, laajuutta, totuudenmukaisuutta, pätevyyttä ja perustuslaillisuutta missään näistä hyperlinkeistä tai muista Internet-sivustoista.

Samoin näiden ulkoisten yhteyksien sisällyttäminen ei merkitse minkäänlaista yhdistystä, fuusiota tai osallistumista kytkettyihin yksiköihin.

POISSULUOIKEUS

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pidättää oikeuden kieltää tai peruuttaa pääsyn verkkosivustolleen ja/tai tarjoamiinsa palveluihin ilman ennakkoilmoitusta, omasta tai kolmannen osapuolen pyynnöstä, niille käyttäjille, jotka rikkovat näitä Yleisiä käyttöehtoja.

YLEISET TIEDOT

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. seuraa näiden ehtojen rikkomista sekä kaikkea sivustonsa väärinkäyttöä harjoittamalla kaikki siviili- ja rikosoikeudelliset toimet, jotka saattavat kuulua sen oikeuksiin. 

MUUTOKSET NÄIHIN EHTOIHIN JA KESTO

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. voi muuttaa tässä määritettyjä ehtoja milloin tahansa, ja ne julkaistaan kuten tässä näkyy. Mainittujen ehtojen voimassaolo riippuu niiden esittelystä ja ne ovat voimassa, kunnes ne korvataan asianmukaisesti julkaistuilla muilla ehdoilla.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTA

Suhde välillä Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ja käyttäjä noudattaa voimassa olevaa espanjalaista lainsäädäntöä ja kaikki kiistat käsitellään vastaavan kaupungin tuomioistuimissa ja oikeusistuimissa.

MINKÄ TAHANSA KYSYMYKSEN TAI TIEDON SUHTEEN NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ: info@topciment.com