menu
Cerrar

Miksi on tärkeää, että Topciment-tuotteilla on CE-merkintä

Koristeelliset järjestelmät ja tuotteet, joita valmistamme ja jotka vaativat CE-merkinnän, ovat sen. Merkki, joka oikeuttaa, että teemme ja myymme sen, mitä väitämme tekevämme ja myyvämme. Leima, ilman jota emme voisi myydä tuotteitamme täysin takein Euroopan alueella.

Erityismerkki, joka sulautuu kanssa ISO 9001:2015 -sertifikaattija jonka sama yritys, joka on vahvistanut vaadittavat asiakirjat ja testit CE-merkinnän saamiseksi, on äskettäin luovuttanut meille. Seuraavaksi selitämme, mitä tämä symboli tarkoittaa, mikä on sen tarkoitus ja käyttö, mekanismi sen saamiseksi sekä Topciment®-tuotteet, joilla se on.

Mikä on CE-merkintä ja mihin sitä käytetään

CE-merkintä on symboli, joka todistaa, että markkinoitu tuote, tai joka tullaan markkinoimaan tulevaisuudessa, on läpäissyt perusteellisen arviointimenettelyn ja täyttää joukon vaatimuksia valmistukseen, suunnitteluun, turvallisuuteen ja terveyteen liittyen, jotka on määritelty EU:n asettamassa turvallisuusmääräyksessä.

Jotkut ehdot, jotka Euroopan unioni asettaa tietyille rakennusalalla oleville tuotteille, eivät kaikki, ja ilman niiden noudattamista niiden jakelu on täysin laitonta. Siksi CE-merkinnän saaminen on välttämätöntä ennen näiden tuotteiden kaupallistamista ja käyttöönottoa. Sääntö, jota kaikki yritykset eivät täytä ja jota Topciment®-järjestelmät kyllä. Tämä on paras takuu asiakkaillemme, että kehitämme ja myymme vain korkeimman suorituskyvyn tuotteita, jotka täyttävät EU:n asettamat kriteerit. Merkki, jota täydentää ISO 9001:2015 -sertifikaatti, koska toista ei voida antaa ilman toista ja siksi voimme ylpeänä sanoa, että meillä on molemmat.

Merkki, joka on oltava näkyvissä tuotteen vastaanottajalle tai asiakkaalle koko ajan. Sen on oltava tuotteessa tai siihen liimatussa etiketissä; joissakin tapauksissa se voi olla myös itse pakkauksessa tai siihen liittyvissä asiakirjoissa. Mitä tulee CE-merkinnän paljastamaan tietoon, valmistajan ja itse tuotteen tiedot ylittävän, on DdP:n, ENh:n tai sovelletun DEE:n viitenumero.

Mitkä tuotteet on CE-merkitty?

Kaikki tuotteet eivät ole velvollisia täyttämään Euroopan unionin vaatimuksia ja saamaan CE-merkinnän, vain ne, jotka ovat jollakin tavalla vaikuttaneet tiettyyn asetukseen tai direktiiviin. Vastuu tarkistaa, onko kyseisen tuotteen noudatettava CE-merkintää vai ei, kuuluu yksinomaan valmistajalle. Tässä mielessä Topciment®:ssa olemme täysin tietoisia tästä toimivallasta ja otamme sen ja harjoitamme sitä sellaisenaan.

On tärkeää huomata, että jos kyseessä on useista komponenteista tai yksittäisistä osista koostuva tuote, joilla on oma CE-merkintänsä, ei automaattisesti saada globaalia CE-merkintää. Tätä varten on tarpeen käydä läpi asianmukainen arviointiprosessi valmistajan tai laboratorion toimesta, joka on akkreditoitu ja voi vahvistaa, että tuote noudattaa eurooppalaista turvallisuuslainsäädäntöä. Analyysi, joka on paljon nopeampi, kun käytössä on tuotteita, jotka ovat aiemmin läpäisseet kyseisen tutkimuksen.

CE-merkitty Topciment-essee
Tecnalian työntekijät testaavat Topciment-tuotteita.

Kuinka saada CE-merkintä: noudatettava menettely

Joskus on olemassa useita sääntöjä ja vaihtoehtoja, joihin valmistaja voi turvautua hankkiakseen yhden tai toisen tyyppisen CE-merkinnän. Kun CE-merkinnän tyyppi on valittu, tuote tai tuotteet on alistettava arviointimenettelylle ulkopuolisen, siihen pätevän yrityksen toimesta.

Kyseinen yritys, joka on pätevä tekemään niin, koska Euroopan komissio on määrännyt sen, suorittaa kaikki asiaankuuluvat testit ja tarkistukset. Sen jälkeen toinen samalla tavalla pätevä ja eurooppalaisten instituutioiden valtuuttama elin todistaa, täyttyvätkö CE-merkinnän saamisen vaatimukset vai eivät.

CE-merkinnän tyypit rakennusalalla

Alkaen 1. heinäkuuta 2013 valmistajien ja maahantuojien on ollut pakko soveltaa CE-merkintää rakennusalalla oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat minkä tahansa seuraavista standardeista: joko harmonisoitu standardi (ENH), jonka on laatinut Euroopan standardointikomitea (CEN), tai heillä on oltava Eurooppalainen tekninen arviointi (ETE) organisaatioilta, jotka ovat valtuutettuja tähän tehtävään.

Pakollisuus, joka on kirjattu Rakennustuotteiden asetukseen (RPC) Nro 305/2011. Asetus, jonka tarkoituksena on poistaa kaikki tekniset esteet rakennustuotteiden markkinoinnille, varmistaen, että saatavilla oleva ja julkinen tieto niiden suorituskyvystä on täysin toteutettavissa.

1. Suoritustasoilmoitus (DdP)

Suoritustasoilmoitus on dokumentti, jossa valmistaja kyseisen rakennustuotteen vakuuttaa, ottaen siten vastuun, että tuotteesta ilmoitetut suoritustasot ovat totuudenmukaisia. Tämä on dokumentti, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä ja on välttämätön tuotteen markkinoille saattamiseksi, koska CE-merkintä voidaan kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joista on annettu tällainen suoritustasoilmoitus Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 4 ja 6 artiklan mukaisesti. Toisin sanoen, jos DdP:tä ei esitetä, CE-merkintää ei voida asettaa.

On tärkeää huomata, että on joitakin poikkeuksia DdP:n ja CE-merkinnän noudattamisessa:

Kun kyseessä on ainutlaatuinen tuote, jota ei valmisteta sarjatuotantona, tiettyä työtä varten ja se on kansallisen tason normien ja lakien alainen.

Kun tuote on valmistettu samassa paikassa, jossa sitä aiotaan käyttää.

Kun rakennustuote ei vaadi teollista menettelyä valmistuakseen ja siten ei vaaranna kulttuuriperinnön säilymistä.

2. Eurooppalainen tekninen arviointi (ETE)

Toisaalta on olemassa Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Asiakirja, joka kertoo rakennustuotteen suorituskyvystä, joka liittyy sen pääominaisuuksiin. ETA voidaan myöntää jossakin näistä kahdesta tapauksesta: jos tuotetta ei ole, tai ainakaan ei kokonaan, katettu eurooppalaisella harmonisoidulla standardilla (ENh); ja kun arviointimekanismit ja kriteerit on jo heijastettu Eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan (EAD).

Rakennustuotteen suorituskyvyn sertifioinnilla voi olla jopa neljä tyyppiä:

1. Järjestelmä 1+: valmistaja ja sertifiointi- ja valvontaelin tarkistavat tuotteen ja jokaisen erän.

2. Järjestelmä 1: sama kuin edellinen, mutta sertifioitu elin ei suorita testejä otetuista näytteistä ennen kuin tuote tuodaan markkinoille.

3. Järjestelmä 2+: kuten edellinen, mutta ilman tuotetyypin määrittämistä tyypin testauksen perusteella (mukaan lukien näytteenotto), tyypin laskenta, tuotteen kuvaileva dokumentaatio jne.

4. Järjestelmä 3: valmistaja suorittaa tuotannon valvonnan omilla laitoksillaan ja testilaboratorio määrittää tuotetyypin perustuen tällaisiin testeihin. Toisin sanoen, ne perustuvat valmistajan valmistamiin tuotenäytteisiin.

5. Järjestelmä 4: sama kuin edellinen, mutta yhdellä muutoksella; validointitestit suorittaa itse valmistaja eikä ilmoitettu ulkoinen laboratorio.

Topciment®-tapauksessa CE-merkintämme ja DdP tehdään järjestelmän 3 mukaisesti. Tecnalia, Euroopan johtava teknologian tutkimus- ja kehityskeskus, on ollut yritys, joka on suorittanut tarvittavat testit tuotenäytteillämme laboratorioissaan. Testit, joissa on tyydyttävä tulos, jonka Bureau Veritas, johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluiden tarjoaja, on vahvistanut myöntämällä CE-merkinnän valmistamillemme koristejärjestelmille ja niihin liittyville tuotteille.

CE-merkintä: paras laadun takee Topciment-tuotteille

Hyvin harvat yritykset voivat osoittaa, että ne ovat innovatiivisia pk-yrityksiä, että niiden tuotteilla on CE-merkintä ja että kaikki heidän suorittamansa sisäiset prosessit täyttävät ISO 9001:2015 -standardin mukaiset vaatimukset. Me voimme, se on paras takeemme tuotteidemme laadusta.

Johtuen valmistamiemme koristejärjestelmien erityispiirteistä, eikä tiettyä normia ole vahvistettu, luokittelemme ne Standardin 1504-2:2005 puitteissa, koska se vastaa parhaiten jatkuvien koristepinnoitteidemme sovellusprosessia.

Standardi, joka kattaa yksityiskohtaisesti sarjan pakollisia testejä niiden suorituskyvyn määrittämiseksi, erityisesti betonin suojaukseen:

Vesihöyryn läpäisevyys (UNE EN ISO 7783:2019)

Nestekyky vettä kohtaan (UNE EN 1062-3:2008)

CO2-läpäisevyys (UNE EN 1062-6:2003)

Suora vetolujuus (UNE EN 1542:2000)

Kulutuskestävyys (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Iskunkestävyys (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Lisäbonuksena voidaan suorittaa muita kokeita puristuksesta, taivutuksesta, palonkestävyydestä jne. Testit, jotka eivät ole pakollisia, koska ne ovat soveltamisstandardin ulkopuolella, mutta jotka lisäävät tuotteen tai järjestelmän uskottavuutta ja takuita.

Topciment®:ssa olemme testanneet koristejärjestelmät kokonaan ja saaneet CE-merkinnän Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial ja Natture, kaksi viimeisintä lisäystä, analysoidaan parhaillaan seuratakseen edellisten jälkiä. Samoin myös muilla liittyvillä tuotteilla, kuten Presealer, Topsealer, Acricem tai Primapox, on se, muiden muassa.

Tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi neuvoja mikrosementin käyttöön ja hoitoon, viimeisimmät trendit ja Topciment-tuotteiden uutuudet.