menu
Cerrar

INVESTOINTI LA POBLA DE VALLBONAN TUOTANTOKAPASITEETIN LAAJENTAMISEEN JA PARANTAMISEEN

Projekti rahoitetaan CDTI: n toimesta, tiede- ja innovaatioministeriö Direct Expansion -ohjelman kautta

Hankkeen tavoitteena on hankkia innovatiivisia teknologioita, jotka mahdollistavat tuotantokapasiteetin laajentamisen ja yhtiön päätoiminnan tuotteiden laadun parantamisen. Tämän seurauksena yritys päättää investoida varoja La Pobla de Vallbonan tuotantolaitokseen, mikä mahdollistaa mikrosementtien valmistuksen kannalta keskeisten prosessien automatisoinnin.

Toteutusaika: 02.07.2020-30.09.2021.

Projektin määrä: 402.293 €.

"Hanke on rahoitettu yhteistyössä CDTI:n, Tieteen ja innovaation ministeriön kanssa Direct Expansion -ohjelman puitteissa ja Euroopan aluekehitysrahaston (FEDER) toimesta, jonka tavoitteena on edistää teknologista kehitystä, innovaatiota ja laadukasta tutkimusta."

EU EU