menu
Cerrar

Η εγγύησή μας

Μηχανική αντοχή

Οι τσιμεντοκονίες μας φέρουν τη σήμανση CE.

Τι είναι η σήμανση CE; Πρόκειται για πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστοποιεί και εγγυάται, κατόπιν αυστηρών δοκιμών και ελέγχων, ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που δηλώνει ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται όντως στην πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, διασφαλίζει ότι το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την εμπορική του διάθεση και την προβλεπόμενη χρήση του.

Τα προϊόντα μας πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της αγοράς. Έχουν υψηλή μηχανική αντοχή, αντοχή στη φθορά, στη φωτιά, στη θραύση, σε χημικά προϊόντα και διαβρωτικές ουσίες, υψηλή πρόσφυση και στεγανότητα. Κορυφαία προϊόντα με κορυφαία χαρακτηριστικά.

Η εγγύηση της πατητής τσιμεντοκονίας της Topciment έχει διάρκεια 5 έτη και ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς με ημερομηνία έκδοσης σε ισχύ. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, όχι τις τεχνικές εργασίας εφαρμογής.

Ελαστικότητα

Ελαστικότητα

Εγγυόμαστε ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ. Οι ελαστικές ιδιότητες της πατητής τσιμεντοκονίας Topciment επιτρέπουν στην επίστρωση να αντέχει ελαφριές παραμορφώσεις, αν η εφαρμογή του υλικού έχει γίνει σωστά. Σε περίπτωση που προκύψουν ρωγμές, η εγγύηση δεν καλύπτει την αποκατάσταση ρηγματώσεων του υποστρώματος που προκλήθηκαν λόγω κακής προετοιμασίας της επιφάνειας.

Φυσική αντοχή

Φυσική αντοχή

Η εγγύηση της πατητής τσιμεντοκονίας της Topciment από φυσικό ξύλο, ωστόσο αναφορικά με την ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΑΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ, οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς ΕΝ απέδειξαν ότι η αντοχή της είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των περισσότερων δαπέδων από φυσικό ξύλο. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή χρήση του πελάτη, όπως χτυπήματα, χαρακιές, εγκοπές ή παρόμοια καταπόνηση.

Χημική αντοχή

Χημική αντοχή

Οι επιφάνειες που επικαλύπτονται με πατητή τσιμεντοκονία έχουν καλή ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ καθαρισμού. Ωστόσο, συνιστούμε τη χρήση νερού και ουδέτερου καθαριστικού για την καλή συντήρηση και τη διατήρηση της ανθεκτικότητάς τους. Η απουσία αρμών διευκολύνει τον καθαρισμό της επιφάνειας.

Αντιολισθηρότητα

Αντιολισθηρότητα

Χάρη στους διαφορετικούς τύπους τσιμεντοκονίας και τις διαφορετικές υφές τους, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τύπου επίστρωσης ανάλογα με την επιδιωκόμενη χρήση και το χώρο που θέλουμε να επικαλύψουμε. Για εσωτερικούς χώρους προτιμάται η πιο λεία επίστρωση ενώ για εξωτερικούς χώρους ή για σημεία που έρχονται σε επαφή με νερό προτιμάται μια πιο τραχιά επίστρωση.

Εγγυόμαστε τη μεγάλη αντιολισθητική ικανότητα των επιφανειών μας, συνώνυμο της ασφάλειας.

Αντίδραση στη φωτιά

Αντίδραση στη φωτιά

Η αντίδραση των δομικών υλικών στη φωτιά είναι η συμπεριφορά ενός υλικού στη φωτιά ανάλογα με τη συμβολή τους στην εξάπλωσή της. Η αντίδραση αυτή κατατάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό CTE SI.

Τι είναι ο κανονισμός CTE SI; Είναι ένα σύνολο κανονισμών και πρωτοκόλλων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα κατασκευαστικά στοιχεία ανάλογα με τη χρήση και την κατάστασή τους. Σε συνδυασμό με τη σήμανση CE,η ασφάλεια των υλικών μας σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι πιστοποιημένη.

Το σύστημα επίστρωσης για τοίχους Microfino με όλες τις στρώσεις του -συμπεριλαμβανομένης της στρώσης σφράγισης- κατατάσσεται στην κατηγορία B-S1, d0

Το σύστημα επίστρωσης για δάπεδα Microdeckμε όλες τις στρώσεις του -συμπεριλαμβανομένης της στρώσης σφράγισης- κατατάσσεται στην κατηγορία Bfl-S1.

Η κατάταξη που χρησιμοποιείται από τον Τεχνικό Κώδικα Δόμησης (CTE) καθορίζεται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:

Συμβολή του υλικού στην εξάπλωση της φωτιάς.
A1:Άκαυστο υλικό που δεν συμβάλλει σχεδόν καθόλου στην εξάπλωση της φωτιάς.
A2:Άκαυστο υλικό που συμβάλλει ελάχιστα στην εξάπλωση της φωτιάς.
B:Βραδύκαυστο υλικό με πολύ περιορισμένη συμβολή στην εξάπλωση της φωτιάς.
C:Βραδύκαυστο υλικό με περιορισμένη συμβολή στην εξάπλωση της φωτιάς.
D:Εύφλεκτο υλικό με μεσαία συμβολή στην εξάπλωση της φωτιάς.
E: Εύφλεκτο υλικό με υψηλή συμβολή στην εξάπλωση της φωτιάς.
F: Δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία.

Έκλυση καπνού.
S1:Δεν εκλύεται καπνός.
S2:Εκλύεται καπνός.
S3:Υψηλή έκλυση καπνού.

Παραγωγή καιομένων σταγονιδίων.
D0:Δεν πέφτουν καιόμενες σταγόνες.
D1:Πέφτουν καιόμενες σταγόνες.
D2:Πέφτουν πολλές καιόμενες σταγόνες.

Ανάλογα με την εφαρμογή του υλικού.
Χωρίς υποδείκτη για υλικά οροφών και τοίχων.
Με υποδείκτη FL για υλικά δαπέδων.

Πρόσφυση

Πρόσφυση

Η Topciment εγγυάται την ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ της πατητής τσιμεντοκονίας σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμη και σε πλακάκια ή γυάλινο δάπεδο, χάρη στη σύστασή της.

Σταθερότητα χρώματος

Σταθερότητα χρώματος

Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας είναι ορυκτής προέλευσης. Οι ορυκτές χρωστικές είναι αυτές με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην αλκαλικότητα του τσιμέντου, στις κλιματολογικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας σταθερό το χρώμα τους χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται στη στρώση σφράγισης είναι αλειφατικά, με χημική σύνθεση που τα καθιστά σκληρά και ιδιαίτερα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, γι' αυτό και δεν κιτρινίζουν κατά την έκθεση στον ήλιο.

Στεγανότητα

Στεγανότητα

Χάρη στο σφραγιστικό βερνίκι που εφαρμόζουμε ως τελική στρώση του συστήματος επίστρωσης, η πατητή τσιμεντοκονία καθίσταται σκληρό και ανθεκτικό. Οι επιφάνειες στεγανοποιούνται και αδιαβροχοποιούνται, με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλες για μπάνια και ντουζιέρες.

Πιστοποιήσεις και δοκιμές

Είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να ζητήσετε τις πιστοποιήσεις και δοκιμές που επιθυμείτε σχετικά με τα προϊόντα μας, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα: