menu
Cerrar

Pravna obavijest i politika privatnosti

PRAVNA OBVIJEST WEB I POLITIKA PRIVATNOSTI

Opći uvjeti korištenja:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. vlasnik je web stranice i naziva domene www.topciment.com

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

U skladu s dužnošću informiranja navedenom u članku 10. Zakona 34/2002, od 11. srpnja, o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine i UREDBA (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju tih podataka i kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ovdje su navedeni sljedeći podaci: Identifikacijski podaci odgovorne osobe:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

ZAŠTITA PODATAKA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. poštuje smjernice Zakona 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka, Kraljevskog uredbe 1720/2007 od 21. prosinca kojom se odobrava Pravilnik o provedbi Zakona i UREDBE (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), i brine se o osiguranju ispravne upotrebe Grupo Negocios P.O. , S.L.U. se obvezuje da će traženi osobni podaci biti strogo potrebni za pružanje tražene usluge. Bit će vam rečeno, ako je potrebno, da morate pružiti određene podatke, bez kojih ne bi bilo moguće pružiti uslugu. 

Također, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., kao odgovoran za podatke, obvezuje se čuvati tajnost i povjerljivost o osobnim podacima koji mu se pružaju, usvajajući sve potrebne sigurnosne mjere koje sprječavaju njihov gubitak, izmjenu bez pristanka ili neovlašteni pristup, u skladu s Pravilnikom o razvoju LOPD-a koji je odobrio Kraljevski dekret 1720/2007, od 21. prosinca. 

Također se obavještava Korisnik da u bilo kojem trenutku može ostvariti prava pristupa, ispravka, otkazivanja i suprotstavljanja priznatih u navedenom Organskom zakonu 15/1999, od 13. prosinca 1999., o zaštiti osobnih podataka, obavještavajući o Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

KORISNICI

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, obavještavamo vas da ćemo obraditi vaše osobne podatke s ciljem:

Pružiti ili dostaviti ugovorenu uslugu ili proizvod, te vas informirati o proizvodima ili uslugama objavljenim na našoj web stranici

Osobni podaci koji su pruženi bit će čuvani dok se održava poslovni odnos, ne zatraži njihovo brisanje od strane zainteresirane strane, ili tijekom 1 godine od posljednje potvrde interesa, ili koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza. Tvrtka NEĆE donositi automatizirane odluke. Podaci se neće prenijeti trećim stranama osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza i obradit ćemo ih na temelju vašeg pristanka.

Također, obavještavamo vas o mogućnosti ostvarivanja sljedećih prava nad vašim osobnim podacima: pravo pristupa, ispravka, brisanja ili zaborava, ograničenja, protivljenja, prijenosnosti i povlačenja danoj suglasnosti, za to možete poslati e-mail na: info@topciment.com

Osim toga, zainteresirana strana može se obratiti nadležnom tijelu za kontrolu zaštite podataka za dodatne informacije ili podnošenje pritužbe. Pristup i / ili korištenje portala www.topciment.com dodjeljuje status korisnika, koji prihvaća, od tog pristupa i / ili korištenja, Opće uvjete korištenja ovdje navedene. Navedeni uvjeti primjenjivat će se bez obzira na Opće uvjete ugovaranja koji u određenim slučajevima moraju biti obvezni.

Korisnik će biti u potpunosti odgovoran za pristup i ispravnu upotrebu web stranice u skladu s važećim zakonodavstvom, bilo nacionalnim ili međunarodnim, kao i načelima dobre vjere, morala, dobrih običaja i javnog reda, te s obvezom pažljivo pratiti bilo kakve dodatne upute koje bi mu mogle biti dane u vezi s tom upotrebom i pristupom od strane Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Korisnici će se suzdržati od korištenja web mjesta i njegovih usluga u nezakonite svrhe ili učinke koji su štetni za prava i interese trećih strana, ili koji na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili pogoršati web mjesto i usluge ili spriječiti normalnu upotrebu ili uživanje na web mjestu od strane drugih korisnika.

Oni koji ne ispunjavaju tu obvezu odgovarat će za bilo kakvu štetu ili štetu koju prouzroče, a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nije odgovoran u nijednom slučaju prema trećim stranama za štetu prouzročenu ovom nezakonitom uporabom.

Posebno je korisniku sljedeće zabranjeno:

 1. Izmijeniti ili modificirati bilo koji dio web stranice, zaobilazeći, deaktivirajući ili na bilo koji drugi način manipulirajući funkcijama web stranice.

 2. Pristup ili korištenje web mjesta i njegovog sadržaja u ilegalne ili neovlaštene svrhe.

 3. Kršenje u bilo kojem obliku temeljnih prava na čast, sliku i osobnu i obiteljsku intimnost trećih osoba.

 4. Kršenje dužnosti tajnosti u komunikacijama.

 5. Kršenje prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili pravila koja reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 6. Unesite računalne viruse, neispravne datoteke ili bilo koji drugi računalni program koji može prouzročiti štetu ili promjene u sadržaju, programima ili sustavima Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. U svakom slučaju, slanje masovnih i/ili ponavljajućih e-mailova na e-mail trećih strana bez njihovog pristanka.

 8. Koristiti web mjesto i sadržaje na njemu za komercijalne svrhe, osim ako postoji pisana suglasnost Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Među zabranjenim komercijalnim upotrebama uključuju se, bez ograničenja:
  8.1 Preprodaja ili redistribucija web mjesta, njegovih sadržaja i/ili usluge putem druge web stranice.
  8.2 Korištenje tehnika dubokog povezivanja koje stvaraju zbunjenost kod korisnika, kao što je "framing", i/ili predstavljaju nepravilno i nezakonito iskorištavanje ugleda Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Preprodaja ili redistribucija web stranice, njenog sadržaja i/ili usluge putem druge web stranice. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nema obvezu nadzirati uslugu ni upotrebu koju korisnik čini niti čuvati sadržaje bilo koje sesije korisnika. Međutim, bez obzira na prethodno navedeno, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. zadržava pravo nadzora, pregleda, čuvanja i/ili otkrivanja u bilo kojem trenutku bilo koje informacije koje mogu biti potrebne za ispunjavanje bilo kojeg zakona ili propisa, pravnog postupka ili primjenjivog administrativnog zahtjeva.   

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sva prava pridržana. Prema odredbama članaka 8 i 32.1, drugi stavak, Zakona o intelektualnom vlasništvu, izričito su zabranjene reprodukcija, distribucija i javno priopćavanje, uključujući njegovu modalitetu stavljanja na raspolaganje, cjelokupnog ili dijela sadržaja ove web stranice, u komercijalne svrhe, na bilo kojem mediju i bilo kojim tehničkim sredstvima, bez pisane dozvole od Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Korisnik se obvezuje poštovati prava intelektualnog i industrijskog vlasništva u vlasništvu Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Može pregledavati elemente web stranice www.topciment.com pa čak i ispisivati, kopirati i pohranjivati ih na tvrdi disk svog računala ili na bilo kojem drugom fizičkom mediju pod uvjetom da je to isključivo za osobnu i privatnu upotrebu. Korisnik mora se suzdržati od brisanja, mijenjanja, zaobilaženja ili manipuliranja bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom koji je instaliran na stranici www.topciment.com

ISKLUČENJE JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI

Poslovna grupa P.O., S.L.U. ne preuzima odgovornost, u nijednom slučaju, za štetu bilo koje vrste koja bi mogla nastati, na primjer: pogreške ili propuste u sadržaju, nedostatak dostupnosti portala ili prijenos virusa ili zlonamjernih ili štetnih programa u sadržaju, unatoč tome što su poduzete sve potrebne tehnološke mjere za njihovo izbjegavanje na poslužiteljima na kojima je smještena web stranica.

MODIFIKACIJE

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pridržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmjene koje smatra prikladnima na svojoj web stranici, može mijenjati, brisati ili dodavati sadržaje i usluge koje se pružaju putem nje, kao i način na koji se oni prikazuju ili nalaze na njegovoj web stranici.

POVEZNICE

U slučaju da se na web mjestu nalaze veze ili hiperveze prema drugim internetskim stranicama, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. neće imati nikakvu kontrolu nad tim stranicama i sadržajima.

U nijednom slučaju Grupo Negocios P.O., S.L.U. neće preuzeti odgovornost za sadržaj bilo koje veze koja pripada stranoj web stranici, niti će jamčiti tehničku dostupnost, kvalitetu, pouzdanost, točnost, opsežnost, istinitost, valjanost i ustavnost bilo kojeg materijala ili informacija sadržanih u bilo kojoj od tih hiperveza ili drugih internetskih stranica.

Također, uključivanje ovih vanjskih veza neće implicirati nikakvu vrstu udruživanja, spajanja ili sudjelovanja s povezanim entitetima.

PRAVO ISKLJUČENJA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pridržava pravo odbiti ili povući pristup svojoj web stranici i / ili ponuđenim uslugama bez potrebe za prethodnom najavom, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev treće strane, onim korisnicima koji krše ove Opće uvjete upotrebe.

OPĆENITO

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. progonat će kršenje ovih uvjeta, kao i bilo kakvu nepravilnu upotrebu svoje web stranice, poduzimajući sve građanske i kaznene radnje koje joj mogu pripadati prema pravu. 

IZMJENA OVIH UVJETA I TRAJANJE

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. može u bilo kojem trenutku izmijeniti uvjete ovdje određene, koji će biti uredno objavljeni kako ovdje izgledaju. Važenje navedenih uvjeta ovisit će o njihovom izlaganju i bit će na snazi dok ne budu zamijenjeni drugima uredno objavljenima.

PRIMJENJIVA ZAKONODAVSTVA I NADLEŽNOST

Odnos između Grupo Negocios P.O. , S.L.U. i korisnik će se ravnati prema važećim španjolskim propisima i bilo koji spor će biti podložan sudovima i tribunalima odgovarajućeg grada.

ZA BILO KOJI UPIT ILI INFORMACIJE U VEZI S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA MOŽETE KONTAKTIRATI: info@topciment.com