menu
Cerrar

Zašto je važno da Topciment proizvodi imaju CE oznaku

Dekorativni sustavi i proizvodi koje proizvodimo i koji zahtijevaju CE oznaku, imaju je. Značka koja legitimira da radimo i prodajemo ono što tvrdimo da radimo i prodajemo. Pečat bez kojeg ne bismo mogli prodavati naše proizvode s punim jamstvima unutar europskog teritorija.

Značka koja se prožima s certifikat ISO 9001:2015i koji nam je nedavno isporučila ista tvrtka koja je potvrdila dokumente i testove potrebne za stjecanje CE oznake. U nastavku objašnjavamo što taj simbol predstavlja, koja je njegova svrha i upotreba, mehanizam za njegovo dobivanje, kao i Topciment® proizvode koji ga imaju.

Što je CE oznaka i čemu služi

CE oznaka je simbol koji potvrđuje da je tržišni proizvod, ili će se u budućnosti trgovati, prošao iscrpan postupak procjene i da zadovoljava niz zahtjeva u vezi s proizvodnjom, dizajnom, sigurnošću i zdravljem navedenih u sigurnosnom propisu nametnutom od Europske unije.

Neki uvjeti koje Europska unija postavlja za određene proizvode iz područja građevinarstva, ali ne sve, i bez ispunjavanja istih, distribucija istih je potpuno nezakonita. Stoga je dobivanje CE oznake ključno prije komercijalizacije i stavljanja tih proizvoda u upotrebu. Propisi koje ne sve tvrtke zadovoljavaju, a Topciment® sustavi da. To je najbolje jamstvo za naše klijente da razvijamo i prodajemo samo proizvode najviših performansi koji zadovoljavaju kriterije EU. Pečat koji se nadopunjuje s ISO 9001:2015 certifikatom, jer jedan ne može postojati bez drugog i, stoga, možemo ponosno reći da posjedujemo oba.

Obilježje koje mora biti vidljivo primatelju proizvoda ili klijentu u svakom trenutku. Mora biti prisutan na proizvodu ili na etiketi zalijepljenoj na njemu; ponekad može biti i na samom pakiranju ili u dokumentima koji ga prate. Što se tiče informacija koje CE oznaka mora otkriti, osim podataka o proizvođaču i samom proizvodu, tu je referentni broj DdP, ENh ili DEE koji je primijenjen.

Koji proizvodi imaju CE oznaku?

Nisu svi proizvodi obvezni zadovoljiti zahtjeve Europske unije i dobiti CE oznaku, samo oni koji su na ovaj ili onaj način pogođeni određenom uredbom ili direktivom. Odgovornost za provjeru treba li se proizvod u pitanju pridržavati CE oznake ili ne isključivo je na proizvođaču. U tom smislu, u Topciment® smo potpuno svjesni te nadležnosti i preuzimamo je i vršimo kao takvu.

Važno je napomenuti da, u hipotetskom slučaju proizvoda sastavljenog od nekoliko komponenti ili pojedinačnih dijelova koji imaju vlastitu CE oznaku, ne stječe se automatski globalna CE oznaka. Za to će biti potrebno proći kroz odgovarajući proces procjene od strane proizvođača ili laboratorija koji je akreditiran i može potvrditi da proizvod ispunjava europske sigurnosne standarde. Analiza koja će biti mnogo brža kada se radi o proizvodima koji su prethodno prošli takav ispit.

Označeno CE Topciment esej
Tehnalia radnici testiraju Topciment proizvode.

Kako dobiti CE oznaku: postupak koji treba slijediti

Ponekad postoje različiti propisi i opcije koje proizvođač može koristiti za stjecanje jedne vrste CE oznake ili druge. Nakon što je odabrana vrsta CE oznake, proizvod ili proizvode treba podvrgnuti postupku procjene od strane vanjske tvrtke koja je za to sposobna.

Navedena tvrtka, koja je nadležna za to jer je tako odredila Europska komisija, provodi sve relevantne testove i provjere. Nakon toga, druga jednako nadležna tijela ovlaštena od europskih institucija, potvrđuju da su ispunjeni uvjeti za dobivanje CE oznake ili ne.

Vrste CE oznake u području građevinarstva

Od 1. srpnja 2013. proizvođači i uvoznici su obvezni primijeniti CE oznaku na proizvode građevinskog sektora koji su pokriveni bilo kojim od sljedećih standarda: bilo da se radi o usuglašenom standardu (ENH) izrađenom od strane Europskog odbora za normizaciju (CEN) ili imati Europsku tehničku ocjenu (ETE) koju provode ovlašteni organi za tu svrhu.

Obveza navedena u Uredbi o građevinskim proizvodima (RPC) br. 305/2011. Uredba čiji je cilj ukloniti bilo kakvu tehničku prepreku za prodaju građevinskih proizvoda, osiguravajući da su dostupne i javne informacije o performansama istih potpuno održive.

1. Izjava o svojstvima (DdP)

Izjava o svojstvima je dokument u kojem proizvođač dotičnog građevinskog proizvoda osigurava, preuzimajući tako svoju odgovornost, da su izjave o proizvodu istinite. Dokument koji pruža transparentnost i koji je ključan za uvođenje proizvoda na tržište, budući da se CE oznaka može postaviti samo na one proizvode za koje je izdana takva izjava o svojstvima u skladu s člancima 4 i 6 Uredbe o građevinarstvu br. 305/2011. To jest, ako se DdP ne preda, CE oznaka se ne može postaviti.

Važno je napomenuti da postoje neke iznimke od poštivanja DdP-a i CE oznake:

Kada se radi o jedinstvenom proizvodu, koji nije serijski proizveden, za određeni rad i podložan je nacionalnim normama i zakonima.

Kada se proizvod proizvodi na istom mjestu gdje će se primijeniti.

Kada građevinski proizvod ne zahtijeva industrijski postupak za proizvodnju i stoga ne ugrožava očuvanje baštine.

2. Europska tehnička procjena (ETE)

S druge strane, postoji Europska tehnička procjena (ETE). Dokument koji informira o performansama građevinskog proizvoda, povezanog s njegovim glavnim karakteristikama. ETE se može izdati u bilo kojem od ova dva slučaja: ako proizvod nije, ili barem ne u potpunosti, pokriven europskim usklađenim standardom (ENh); i kada su mehanizmi procjene i kriteriji već odraženi u Europskom dokumentu za procjenu (DEE).

Certifikacija performansi građevinskog proizvoda može biti do četiri vrste:

1. Sustav 1+: proizvođač i tijelo za certifikaciju i kontrolu provjeravaju proizvod i svaku seriju.

2. Sustav 1: isto kao i prethodni, ali certificirana organizacija neće provoditi ispitivanja sondiranjem uzoraka uzetih prije nego što se proizvod uvede na tržište.

3. Sustav 2+: kao prethodni, ali bez određivanja tipa proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, opisne dokumentacije proizvoda, itd.

4. Sustav 3: proizvođač će provesti kontrolu proizvodnje u svojim pogonima, a laboratorij za ispitivanje će odrediti tip proizvoda na temelju ovakvih testova. To jest, temelji se na uzorcima proizvoda koje je proizveo proizvođač.

5. Sustav 4: isto kao prethodni s varijacijom; proizvođač će provoditi testove validacije, a ne vanjski notificirani laboratorij.

U slučaju Topciment®, naš CE oznaka i DdP izrađeni su prema Sustavu 3. Tecnalia, vodeći europski centar za istraživanje i razvoj tehnologije, bio je tvrtka zadužena za provođenje relevantnih testova s uzorcima naših proizvoda u svojim laboratorijima. Testovi s zadovoljavajućim rezultatima koje je Bureau Veritas, lideri u uslugama testiranja, inspekcije i certifikacije, potvrdio dodjeljujući CE oznaku dekorativnim sustavima i povezanim proizvodima koje proizvodimo.

CE oznaka: najbolje jamstvo kvalitete Topciment proizvoda

Vrlo malo poduzeća mogu dokazati da su inovativna mala i srednja poduzeća, da njihovi proizvodi imaju CE oznaku i da svi interni procesi koje izvode ispunjavaju standarde postavljene ISO 9001:2015. Mi možemo, to je najbolje jamstvo kvalitete naših proizvoda.

Zbog posebnosti dekorativnih sustava koje proizvodimo, a koji nisu uspostavljeni prema konkretnom standardu, klasificiramo ih u okviru Norme 1504-2:2005 jer je najbliža procesu primjene naših kontinuiranih dekorativnih obloga.

Norma koja detaljno opisuje izradu niza obveznih testova za određivanje njihovih performansi, posebno za zaštitu betona:

Propusnost za vodenu paru (UNE EN ISO 7783:2019)

Propusnost za tekuću vodu (UNE EN 1062-3:2008)

Propusnost za CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Prianjanje izravnim vučenjem (UNE EN 1542:2000)

Otpornost na abraziju (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Otpornost na udar (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Kao dodatak, mogu se izvoditi i drugi testovi na kompresiju, savijanje, otpornost na vatru, itd. Testovi koji nisu obavezni jer su izvan primjenjive norme, ali doprinose dodatnoj vjerodostojnosti i garancijama proizvoda ili sustava.

U Topciment® smo potpuno testirali dekorativne sustave, dobivši CE oznaku za Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial i Natture, dvije posljednje dodatke, trenutno se analiziraju kako bi slijedile trag prethodnih. Također, to imaju i drugi povezani proizvodi poput Presealer, Topsealer, Acricem ili Primapox, među ostalima.

Pretplatite se na naš newsletter

Primajte na svoj email savjete za primjenu i njegu mikrocementa, najnovije trendove i novosti o proizvodima Topciment.