menu
Cerrar

Klizavost

Otpornost na klizanje poda igra važnu ulogu za sigurnost i uvjetovana je prirodom površine. Nedostatak prianjanja može uzrokovati gubitak ravnoteže i stoga povećati rizik od pada. To je značajka na koju treba obratiti pažnju na materijale koji se koriste na podovima.

Ono što propisi zahtijevaju od poda ovisit će o vrsti aktivnosti koje će se provoditi na njemu, o nagibu i lokaciji istog.

S ciljem pružanja našim klijentima najsigurnija rješenja, Topciment je proveo testove klizanja naWessex el único laboratorio de ensayos de España especializado en este campo. Siendo como es la aplicación del microcemento un proceso con muchas variables, se han ensayado distintas alternativas de aplicación y de acabados, hasta conseguir cumplir con las normativas vigentes nacionales e internacionales relativas a la resbaladicidad.

S ovim rezultatima, tehničari će moći odabrati sustav prema potrebama klizanja kako bi ispunili zahtjeve propisa. S tim u vezi, moramo uzeti u obzir da mikrocementprimjenjuje se na licu mjesta, ruka aplikatora utječe na konačni rezultat pa rezultate koje dajemo mogu se shvatiti samo kao referentne vrijednosti.

Rezultati otpornosti na klizanje