menu
Cerrar

Jogi figyelmeztetés és adatvédelmi irányelvek

WEBJOGI FIGYELMEZTETÉS ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Általános felhasználási feltételek:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. a webhely és a domainnév tulajdonosa www.topciment.com

AZONOSÍTÓ ADATOK

Az információs kötelezettség teljesítése érdekében, amelyet a 34/2002. számú törvény 10. cikkében foglaltak szerint, július 11-én, az Információs Társadalom Szolgáltatásairól és az Elektronikus Kereskedelemről, valamint az (EU) 2016/679 RENDELETE 2016. április 27-én a természetes személyek védelméről a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében, és amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet), a következő adatok tükröződnek: A felelős azonosító adatai:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

ADATVÉDELEM

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. megfelel a személyes adatok védelméről szóló 15/1999. számú törvénynek, a személyes adatok védelméről szóló törvény végrehajtási rendeletét jóváhagyó 1720/2007. számú királyi rendeletnek, valamint az (EU) 2016/679 rendeletnek, amely a természetes személyek védelméről szól az adatkezelés és az ilyen adatok szabad áramlásának tekintetében, és amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet), és gondoskodik a helyes használatról Grupo Negocios P.O. , S.L.U. kötelezi magát, hogy a kért személyes adatok csak a kért szolgáltatás végrehajtásához szükségesek lesznek. Tájékoztatni fogjuk Önt, ha kötelező bizonyos adatokat megadnia, amelyek nélkül nem lenne lehetséges a szolgáltatás nyújtása. 

Szintén, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., adatként felelős, kötelezettséget vállal a személyes adatok titokban tartására és bizalmas kezelésére, amelyeket neki adnak, és minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza elvesztésüket, engedély nélküli módosításukat vagy jogosulatlan hozzáférésüket, összhangban a a LOPD fejlesztési rendeletével, amelyet a 1720/2007. számú királyi rendelet hagyott jóvá 2007. december 21-én. 

Ezúton tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy bármikor gyakorolhatja a hozzáférés, helyesbítés, törlés és ellenzés jogait, amelyeket az 1999. december 13-i 15/1999. számú személyes adatok védelméről szóló törvény ismer el, értesítve ezt a Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

FELHASZNÁLÓK

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az alábbi célból fogjuk kezelni:

A szerződött szolgáltatás vagy termék kölcsönzése vagy átadása, valamint tájékoztatása a weboldalunkon közzétett termékekről vagy szolgáltatásokról

A megadott személyes adatokat megőrizzük, amíg a kereskedelmi kapcsolat fennáll, nem kéri a törlését az érdekelt, vagy 1 évig a legutóbbi érdeklődés megerősítése után, vagy amíg szükséges a jogi kötelezettségek teljesítéséhez. A vállalat NEM hoz automatizált döntéseket. Az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve azokat az eseteket amikor jogi kötelezettség áll fenn, és a hozzájárulásuk alapján kezeljük azokat.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a következő jogokat gyakorolhatja személyes adataira: hozzáférési jog, helyesbítés, törlés vagy elfelejtés, korlátozás, ellenzés, hordozhatóság és a hozzájárulás visszavonása, ehhez küldhet egy e-mailt a következő címre: info@topciment.com

Ezenkívül az érdekelt fél fordulhat a hatósághoz az adatvédelmi kérdésekben, hogy további információt szerezzen vagy panaszt nyújtson be. A www.topciment.com portálhoz való hozzáférés és/vagy használat felruházza a felhasználó státuszát, aki elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket a hozzáférés és/vagy használat időpontjától kezdve. Az említett feltételek alkalmazandóak lesznek a kötelezően betartandó Általános Szerződési Feltételektől függetlenül.

A felhasználó teljes mértékben felelős lesz a webhelyhez való hozzáférésért és annak megfelelő használatáért a hatályos jogszabályoknak megfelelően, legyen az nemzeti vagy nemzetközi, valamint a jóhiszeműség, az erkölcs, a jó szokások és a közrend elveinek megfelelően, és az a kötelezettség, hogy gondosan betartja azokat a további utasításokat, amelyeket ezzel a használattal és hozzáféréssel kapcsolatban adhatnak neki a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. által.

A Felhasználók tartózkodnak attól, hogy a webhelyet és annak szolgáltatásait törvénytelen célokra vagy hatásokra használják, amelyek károsak lehetnek harmadik felek jogai és érdekei számára, vagy bármilyen módon károsíthatják, használhatatlanná tehetik, túlterhelhetik vagy ronthatják a webhelyet és a szolgáltatásokat, vagy megakadályozhatják a webhely normál használatát vagy élvezetét más felhasználók számára.

Akik megszegik ezt a kötelezettséget, felelősek lesznek minden okozott kárért vagy veszteségért, és a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. semmilyen esetben nem felelős harmadik felek által okozott károkért ezen törvénytelen használat miatt.

Különösen a következők tilosak a felhasználó számára:

 1. Módosítani vagy megváltoztatni a webhely bármely részét, kikerülve, letiltva vagy bármilyen más módon manipulálva a webhely funkcióit.

 2. A webhely és annak tartalmának jogellenes vagy nem engedélyezett célú hozzáférése vagy felhasználása.

 3. A harmadik felek tiszteletének, képének és személyes és családi magánéletének alapvető jogainak bármilyen formában történő megsértése.

 4. A kommunikációs titoktartási kötelezettség megsértése.

 5. Az ipari és szellemi tulajdonjogok, valamint a személyes adatok védelmét szabályozó normák megsértése.

 6. Bevezetni vírusokat, hibás fájlokat, vagy bármilyen más számítógépes programot, amely károkat vagy változásokat okozhat a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. tartalmaiban, programjaiban vagy rendszereiben.

 7. Minden esetben, tömeges és / vagy ismétlődő e-maileket küldeni harmadik fél e-mailjére az ő beleegyezésük nélkül.

 8. A webhely és annak tartalma kereskedelmi célú használatára, kivéve, ha a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. írásbeli hozzájárulása van. A tiltott kereskedelmi felhasználások közé tartozik, de nem korlátozódik erre:
  8.1 A webhely, annak tartalma és/vagy szolgáltatása újraértékesítése vagy újraelosztása más webhelyen keresztül.
  8.2 Olyan mély linkelési technikák használata, amelyek zavart okoznak a felhasználóban, például a "framing", és/vagy jogtalan és tisztességtelen kihasználást jelentenek a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. hírnevének.

 9. A webhely, annak tartalma és/vagy szolgáltatása újraértékesítése vagy újraelosztása egy másik webhelyen keresztül. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nem köteles felügyelni a szolgáltatást, sem a felhasználó által történő használatot, sem a felhasználó bármely munkamenetének tartalmát megőrizni. Ennek ellenére, és az előzőekkel ellentétben, a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. fenntartja a jogot, hogy bármikor felügyelje, áttekintse, megőrizze és/vagy felfedje bármilyen információt, amely szükséges lehet bármely törvény vagy rendelet, jogi eljárás vagy alkalmazandó adminisztratív követelmény teljesítéséhez.   

SZELLEMI TULAJDON

Minden jog fenntartva. Az Szellemi Tulajdonjog törvény 8. és 32.1. cikkének második bekezdése értelmében kifejezetten tilos a weboldal tartalmának egészének vagy részének reprodukálása, terjesztése és nyilvános közlése, beleértve annak rendelkezésre bocsátását is, kereskedelmi célokra, bármilyen formában és bármilyen technikai eszközzel, a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. írásbeli engedélye nélkül. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Szellemi és Ipari Tulajdonjogait. Megtekintheti a www.topciment.com weboldal elemeit, sőt ki is nyomtathatja, másolhatja és tárolhatja számítógépe merevlemezén vagy bármilyen más fizikai adathordozón, feltéve, hogy ez kizárólag személyes és magánhasználatra történik. A felhasználónak tartózkodnia kell attól, hogy törölje, megváltoztassa, megkerülje vagy manipulálja bármely védőberendezést vagy biztonsági rendszert, amely a www.topciment.com oldalon van telepítve.

KIZÁRÁS A GARANCIÁK ÉS FELELŐSSÉG

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nem vállal felelősséget semmilyen természetű károkért és veszteségekért, például: hibák vagy mulasztások a tartalmakban, a portál rendelkezésre állásának hiánya vagy vírusok vagy káros programok továbbítása a tartalmakban, annak ellenére, hogy minden szükséges technológiai intézkedést megtett a szervereken, ahol a webhely található.

MÓDOSÍTÁSOK

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosításokat hajtson végre webhelyén, megváltoztathatja, törölheti vagy hozzáadhatja a rajta keresztül nyújtott tartalmakat és szolgáltatásokat, valamint a megjelenítésük vagy elhelyezésük módját webhelyén.

LINKEK

Abban az esetben, ha a webhelyen hivatkozások vagy hiperhivatkozások találhatók más internetes oldalakra, a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nem gyakorol semmilyen ellenőrzést az ilyen oldalak és tartalmak felett.

Semmilyen esetben sem a Grupo Negocios P.O. , S.L.U. vállal felelősséget bármely külső weboldalhoz tartozó hivatkozás tartalmáért, és nem garantálja a technikai elérhetőséget, minőséget, megbízhatóságot, pontosságot, szélességet, valósághűséget, érvényességet és alkotmányosságot semmilyen anyagban vagy információban, amely bármely ilyen hiperhivatkozásban vagy más internetes oldalakon található.

Ezen külső kapcsolatok bevonása semmilyen típusú társulást, fúziót vagy részvételt nem jelent a kapcsolódó entitásokkal.

KIZÁRÁSI JOG

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megtagadja vagy visszavonja a hozzáférést webhelyéhez és / vagy a kínált szolgáltatásokhoz, saját vagy harmadik fél kérésére, azoktól a felhasználóktól, akik megsértik az Általános Felhasználási Feltételeket.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. üldözi a jelen feltételek megsértését, valamint webhelyének bármilyen jogtalan használatát, és minden polgári és büntetőjogi intézkedést megtéve, amely jogilag megfelelő lehet számára. 

A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS IDŐTARTAMA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. bármikor módosíthatja a jelen feltételeket, amelyeket megfelelően közzétesznek, ahogy itt látható. Az említett feltételek érvényessége azok bemutatásától függ, és addig érvényesek, amíg más, megfelelően közzétett feltételek nem változtatják meg őket.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

A kapcsolat között Grupo Negocios P.O. , S.L.U. és a felhasználó az érvényes spanyol jogszabályok szerint fog eljárni, és minden vitát a megfelelő város bíróságai és törvényszékei elé terjesztenek.

BÁRMILYEN KÉRDÉSSEL VAGY INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE KAPCSOLATBAN FELVEHETI A KAPCSOLATOT: info@topciment.com