menu
Cerrar

Glatthet

Sklibestandighet til et gulv spiller en viktig rolle for sikkerheten, og er betinget av overflatens natur. Mangel på vedheft kan forårsake tap av balanse og dermed øke risikoen for fall. Det er en egenskap som det må tas hensyn til for materialene som brukes på gulv.

Det som forskriftene krever av et gulv vil avhenge av hvilken type aktivitet som skal utvikles på det, av skråningen og plasseringen av det.

I et forsøk på å tilby våre kunder de sikreste løsningene har Topciment utført sklitester påWessex el único laboratorio de ensayos de España especializado en este campo. Siendo como es la aplicación del microcemento un proceso con muchas variables, se han ensayado distintas alternativas de aplicación y de acabados, hasta conseguir cumplir con las normativas vigentes nacionales e internacionales relativas a la resbaladicidad.

Med disse resultatene vil teknikerne kunne velge basert på glidebehovene systemet for å oppfylle kravene i forskriftene. Med dette sagt, må vi ta hensyn til at det mikrosementdet påføres på stedet, applikatorens hånd påvirker det endelige resultatet, så resultatene vi gir kan bare forstås som referanseverdier.

Resultater sklisikkerhet