menu
Cerrar

Śliskość

Odporność na poślizg podłogi odgrywa ważną rolę dla bezpieczeństwa i jest uwarunkowana charakterem powierzchni. Brak przyczepności może spowodować utratę równowagi, a tym samym zwiększyć ryzyko upadku. Jest to cecha, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku materiałów stosowanych na podłogi.

To, czego przepisy wymagają od podłogi, zależy od rodzaju czynności, które będą na niej wykonywane, jej nachylenia i lokalizacji.

Mając na celu zaoferowanie naszym klientom najbezpieczniejszych rozwiązań, Topciment przeprowadził testy śliskości w Wessexjedynym laboratorium badawczym w Hiszpanii specjalizującym się w tej dziedzinie. Ponieważ aplikacja mikrocementu jest procesem o wielu zmiennych, przetestowano różne alternatywy aplikacji i wykończenia, aby zapewnić zgodność z aktualnymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi śliskości.

Dzięki tym wynikom technicy będą mogli dobrać system spełniający wymagania przepisów w zależności od potrzeb w zakresie śliskości. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mikrocement jest nakładany na miejscu, ręka nakładającego ma wpływ na wynik końcowy, dlatego wyniki, które podajemy mogą być rozumiane tylko jako wartości referencyjne.

Wyniki odporności na poślizg.