menu
Cerrar

Śliskość

Odporność na ślizganie podłogi odgrywa ważną rolę dla bezpieczeństwa i jest uwarunkowana przez naturę powierzchni. Brak przyczepności może spowodować utratę równowagi, a tym samym zwiększyć ryzyko upadków. Jest to cecha, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze materiałów używanych na podłogach.

To, co przepisy wymagają od podłogi, zależy od rodzaju działalności, która ma być na niej prowadzona, od nachylenia i lokalizacji.

W dążeniu do oferowania naszym klientom najbezpieczniejszych rozwiązań, Topciment przeprowadził testy śliskości naWessex el único laboratorio de ensayos de España especializado en este campo. Siendo como es la aplicación del microcemento un proceso con muchas variables, se han ensayado distintas alternativas de aplicación y de acabados, hasta conseguir cumplir con las normativas vigentes nacionales e internacionales relativas a la resbaladicidad.

Z tymi wynikami, technicy będą mogli wybrać system zgodnie z wymaganiami śliskości, aby spełnić wymogi przepisów. Mówiąc to, musimy pamiętać, że mikrocementstosuje się na miejscu, ręka aplikatora wpływa na końcowy wynik, dlatego wyniki, które podajemy, można rozumieć tylko jako wartości odniesienia.

Wyniki odporności na ślizganie