menu
Cerrar

V súčasnosti sme registrovanou ochrannou známkou v Číne a Rusku

Od začiatku nášho podnikania v roku 2005 rastieme a hľadáme zlepšenia, ktoré našim výrobkom dodajú pridanú hodnotu a kvalitu.

Z tohto dôvodu s radosťou oznamujeme, že naša ochranná známka TT Topciment bola zaregistrovaná v Číne a Ruskej federácii Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Registrácia našej ochrannej známky v rôznych krajinách je dôležitá, pretože nám umožňuje obmedziť porušovanie práv k plagiátom výrobkov a zabrániť tomu, aby faktory mimo našej spoločnosti zneužívali našu povesť.

Všetko toto dáva našim zákazníkom dôveru, čo je pre našu spoločnosť základný aspekt.

Trademark in China and Russia

A nesmieme zabúdať, že značka je synonymom kvality. Je to to, čo nás identifikuje, a predovšetkým to, čo nás odlišuje od konkurencie.

Vytváranie značky a jej rozvíjanie je preto základným faktorom.

K Európe sa teraz pri registrácii našej značky TT Topciment pridali aj Čína a Rusko a my nemôžeme byť hrdí na to, že sa posúvame vpred.

A to je bezpochyby veľký krok smerom do budúcnosti.