menu
Cerrar

Klzkosť

Odolnosť voči šmyku podlahy zohráva dôležitú úlohu pre bezpečnosť a je podmienená povahou povrchu. Nedostatok priľnavosti môže spôsobiť stratu rovnováhy a tým zvýšiť riziko pádov. Je to vlastnosť, na ktorú je potrebné venovať pozornosť pre materiály použité na podlahách.

To, čo predpisy vyžadujú od podlahy, bude závisieť od typu aktivity, ktorá sa na nej má vyvíjať, od sklonu a polohy tohto.

S cieľom ponúknuť našim zákazníkom najbezpečnejšie riešenia, Topciment vykonal testy klzkosti naWessex el único laboratorio de ensayos de España especializado en este campo. Siendo como es la aplicación del microcemento un proceso con muchas variables, se han ensayado distintas alternativas de aplicación y de acabados, hasta conseguir cumplir con las normativas vigentes nacionales e internacionales relativas a la resbaladicidad.

S týmito výsledkami budú technici môcť vyberať na základe potrieb klzkosti systém na splnenie požiadaviek predpisov. To povedané, musíme mať na pamäti, že mikrocementaplikuje sa na mieste, ruka aplikátora ovplyvňuje konečný výsledok, takže výsledky, ktoré dávame, možno chápať iba ako referenčné hodnoty.

Výsledky odolnosti voči šmyku