menu
Cerrar

Hvorfor er det viktig at Topciment-produktene har CE-merking

De dekorative systemene og produktene vi produserer og som krever CE-merking, har det. Et merke som legitimerer at vi gjør og selger det vi hevder at vi gjør og selger. Et stempel uten hvilket vi ikke kunne markedsføre produktene våre med full garanti innenfor det europeiske territoriet.

Et merke som harmonerer med det ISO 9001:2015-sertifikatog som nylig ble levert til oss av det samme selskapet som har bekreftet dokumentene og testene som kreves for å høste CE-merkingen. Deretter forklarer vi hva dette symbolet består av, hva er formålet og bruken av det, mekanismen for å få det, samt Topciment®-produktene som har det.

Hva er CE-merking og hva brukes det til

CE-merkingen er et symbol som bekrefter at det markedsførte produktet, eller som skal markedsføres i fremtiden, har bestått en grundig evalueringsprosedyre og oppfyller en rekke krav rundt produksjon, design, sikkerhet og helse som er fastsatt i en sikkerhetsforskrift pålagt av Den europeiske union.

Noen betingelser som EU setter for visse byggevarer, ikke alle, og uten overholdelse av dem er distribusjonen av dem helt ulovlig. Derfor er det avgjørende å få CE-merking før kommersialisering og igangsetting av disse produktene. En forskrift som ikke alle selskaper oppfyller, og som Topciment®-systemene gjør. Dette er den beste garantien for kundene våre at vi bare utvikler og selger produkter av høyeste ytelse og som oppfyller EU-kriteriene. Et segl som suppleres med ISO 9001:2015-sertifikatet, fordi man ikke kan gis uten den andre, og derfor kan vi stolt si at vi har begge.

Et merke som må være synlig for produktmottakeren eller kunden til enhver tid. Det må være til stede på produktet eller på en etikett festet til det; noen ganger kan det også være på selve pakken eller i dokumentene som følger med den. Når det gjelder informasjonen som CE-merkingen må avsløre, utover data om produsenten og selve produktet, er det referansenummeret til DdP, ENh eller DEE som er brukt.

Hvilke produkter har CE-merking?

Ikke alle produkter er forpliktet til å oppfylle kravene fra EU og få CE-merking, bare de som på en eller annen måte er berørt av en bestemt forskrift eller direktiv. Ansvaret for å sjekke om produktet i spørsmålet skal eller ikke skal ha CE-merking, ligger utelukkende hos produsenten. I denne forstand er vi i Topciment® fullt klar over dette ansvaret, og vi tar det på oss og utøver det som sådan.

Det er viktig å påpeke at i det hypotetiske tilfellet at det dreier seg om et produkt som består av flere komponenter eller individuelle deler som har sin egen CE-merking, oppnås ikke automatisk en global CE-merking. For dette vil det være nødvendig å gå gjennom den relevante evalueringsprosessen av produsenten eller laboratoriet som er akkreditert og kan bekrefte at produktet overholder den europeiske sikkerhetslovgivningen. En analyse som vil være mye raskere ved å ha produkter som tidligere har bestått denne eksamenen.

CE-merket Topciment prøve
Tecnalia-arbeidere tester Topciment-produktene.

Hvordan få CE-merking: fremgangsmåte å følge

Noen ganger er det flere forskrifter og alternativer som produsenten kan benytte seg av for å skaffe en type CE-merking eller en annen. Når du har valgt typen CE-merking, må du underkaste produktet eller produktene en vurderingsprosedyre fra en ekstern bedrift som er kvalifisert for det.

Denne selskapet, som er kompetent til å gjøre det fordi det har blitt fastsatt av den europeiske kommisjonen, utfører alle relevante tester og sjekker. Deretter sertifiserer en annen like kompetent organ og autorisert av de europeiske institusjonene at kravene for å oppnå CE-merking er oppfylt eller ikke.

Typer av CE-merking innen byggebransjen

Fra 1. juli 2013 ble det fastsatt en plikt for produsenter og importører til å anvende CE-merking på byggevarer som var dekket av noen av følgende standarder: enten det var en harmonisert standard (ENH) utarbeidet av den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) eller å ha en European Technical Assessment (ETA) utført av de autoriserte organene for dette arbeidet.

En forpliktelse som er fastsatt i Byggevareforordningen (RPC) nr. 305/2011. En forordning hvis formål er å eliminere enhver teknisk hindring for markedsføring av byggevarer, og sikre at tilgjengelig og offentlig informasjon om ytelsen til disse er helt levedyktig.

1. Ytelseserklæring (DdP)

Ytelseserklæringen er et dokument der produsenten av det aktuelle byggproduktet garanterer, og dermed tar ansvar for, at de erklærte ytelsene om produktet er sanne. Et dokument som gir transparens og som er grunnleggende for å kunne introdusere produktet på markedet, siden CE-merking bare kan settes på de produktene som denne ytelseserklæringen har blitt utstedt i henhold til artiklene 4 og 6 i Byggeforskriften nr. 305/2011. Det vil si, hvis DdP ikke blir presentert, kan CE-merkingen ikke plasseres.

Det er viktig å påpeke at det er noen unntak fra overholdelse av DdP og CE-merking:

Når det gjelder et unikt produkt, ikke produsert i serie, for et bestemt arbeid og er underlagt nasjonale lover og regler.

Når produktet er produsert på samme sted som det skal brukes.

Når byggeproduktet ikke krever en industriell prosedyre for å bli produsert og derfor ikke risikerer bevaring av kulturarv.

2. Europeisk Teknisk Vurdering (ETE)

På den annen side er det den europeiske tekniske vurderingen (ETE). Et dokument som informerer om ytelsen til et byggeprodukt, knyttet til dets hovedegenskaper. ETE kan utstedes i noen av disse to tilfellene: hvis produktet ikke er, eller i det minste ikke helt, dekket av en europeisk harmonisert standard (ENh); og når evalueringsmekanismer og kriterier allerede er reflektert i det europeiske vurderingsdokumentet (DEE).

Sertifiseringen av ytelsen til et byggeprodukt kan være av opptil fire typer:

1. System 1+: produsent og sertifiserings- og kontrollorgan verifiserer produktet og hver batch.

2. System 1: samme som den forrige, men det sertifiserte organet vil ikke utføre tester ved å undersøke prøver tatt før produktet blir introdusert på markedet.

3. System 2+: som den forrige, men uten bestemmelse av produkttype basert på typeprøver (inkludert prøvetaking), typeberegninger, beskrivende produktdokumentasjon, osv.

4. System 3: det vil være produsenten som utfører en kontroll av produksjonen i sine anlegg, og testlaboratoriet vil bestemme produkttypen basert på denne typen tester. Det vil si, basert på prøver av produktet produsert av produsenten.

5. System 4: samme som den forrige med en variasjon; valideringstestene vil bli utført av produsenten selv og ikke av et eksternt varslet laboratorium.

I tilfelle av Topciment®, er vår CE-merking og DdP utført i henhold til System 3. Tecnalia, et forsknings- og teknologiutviklingssenter i Europa, har vært selskapet som har utført de relevante testene med prøver av våre produkter i laboratoriene sine. Tester med tilfredsstillende resultat som Bureau Veritas, ledere innen test-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester, har validert ved å gi CE-merking til de dekorative systemene og relaterte produkter vi produserer.

CE-merking: den beste kvalitetsgarantien for Topciment-produkter

Svært få selskaper kan bevise at de er en innovativ SMB, at produktene deres har CE-merking og at alle interne prosesser de utfører oppfyller standardene satt av ISO 9001:2015. Vi kan, det er den beste garantien for kvaliteten på produktene våre.

På grunn av særegenhetene ved de dekorative systemene vi produserer, og siden det ikke er etablert en konkret standard de følger, klassifiserer vi dem innenfor rammen av Standard 1504-2:2005 fordi det er den som passer best til anvendelsesprosessen for våre kontinuerlige dekorative belegg.

En standard som detaljerer utarbeidelsen av en serie obligatoriske tester for å bestemme ytelsen til dem, spesielt for beskyttelse av betong:

Vanntett til damp (UNE EN ISO 7783:2019)

Vanntetthet for flytende vann (UNE EN 1062-3:2008)

Permeabilitet til CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Direkte trekkfeste (UNE EN 1542:2000)

Motstand mot slitasje (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Motstandsdyktighet mot støt (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Som en ekstra bonus, kan det utføres andre tester på kompresjon, bøyning, brannmotstand, osv. Tester som ikke er obligatoriske fordi de er utenfor anvendelsesstandarden, men som bidrar til å gi et pluss av troverdighet og garantier for produktet eller systemet.

Hos Topciment® har vi testet dekorative systemer fullstendig, og oppnådd CE-merking for Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial og Natture, de to siste tilskuddene, blir analysert i øyeblikket for å følge i fotsporene til de tidligere. På samme måte er det også tilgjengelig for andre relaterte produkter som Presealer, Topsealer, Acricem eller Primapox, blant andre.

Abonner deg på vårt nyhetsbrev

Motta i e-posten din tips for påføring og vedlikehold av mikrosement, de siste trendene og nyhetene om Topciment-produktene.