menu
Cerrar

Juridisk merknad og personvernpolitikk

JURIDISK MERKNAD WEB OG PERSONVERNPOLITIKK

Generelle bruksvilkår:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. er eier av nettstedet og domenenavnet www.topciment.com

IDENTIFISERENDE DATA

I samsvar med informasjonsplikten som er fastsatt i artikkel 10 i lov 34/2002, av 11. juli, om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel og FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data og oppheving av direktiv 95/46/EF (generell databeskyttelsesforordning) reflekteres følgende data: Identifiserende data for den ansvarlige:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

PERSONVERN

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. overholder retningslinjene i Organic Law 15/1999 av 13. desember om personvern, Royal Decree 1720/2007 av 21. desember som godkjenner utviklingsreguleringen av Organic Law og REGULATION (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data og oppheving av direktiv 95/46 / EF (General Data Protection Regulation), og sikrer riktig bruk Grupo Negocios P.O. , S.L.U. forplikter seg til at de personopplysningene som kreves vil være strengt nødvendige for å utføre den etterspurte tjenesten. Du vil bli informert om nødvendigheten av å gi visse data, uten hvilke det ikke ville være mulig å utføre tjenesten. 

Likevel, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., som ansvarlig for dataene, forplikter seg til å opprettholde hemmelighold og konfidensialitet om personopplysningene som er gitt til ham, ved å ta alle nødvendige sikkerhetstiltak som forhindrer tap, endring uten samtykke eller uautorisert tilgang, i samsvar med Utviklingsforskriften for LOPD godkjent av Royal Decree 1720/2007, av 21. desember. 

På samme måte informeres Brukeren om at han når som helst kan utøve rettighetene til tilgang, rettelse, kansellering og motstand anerkjent i nevnte organisk lov 15/1999, av 13. desember 1999, om beskyttelse av personopplysninger, ved å varsle til Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

BRUKERE

I samsvar med det som er fastsatt i den generelle databeskyttelsesforskriften, informerer vi deg om at vi vil behandle dine personopplysninger med formålet om:

Å låne eller levere den kontraherte tjenesten eller produktet, og informere deg om produktene eller tjenestene publisert på vår nettside

Personopplysningene som er gitt, vil bli bevart så lenge det kommersielle forholdet opprettholdes, det ikke er bedt om sletting av den interesserte, eller i 1 år fra den siste bekreftelsen av interesse, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene. Selskapet vil IKKE ta automatiserte beslutninger. Dataene vil ikke bli overført til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller der det er en juridisk forpliktelse, og vi vil behandle dem basert på ditt samtykke.

Videre informerer vi deg om muligheten til å utøve følgende rettigheter over dine personopplysninger: rett til tilgang, rettelse, sletting eller glemsel, begrensning, motstand, bærbarhet og til å trekke tilbake gitt samtykke, for dette kan du sende en e-post til: info@topciment.com

I tillegg kan den interesserte henvende seg til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten for å få ytterligere informasjon eller fremsette en klage. Tilgang og / eller bruk av portalen www.topciment.com tildeler brukerstatus, som aksepterer, fra slik tilgang og / eller bruk, de generelle bruksvilkårene som er reflektert her. De nevnte vilkårene vil gjelde uavhengig av de generelle kontraktsvilkårene som i så fall er obligatoriske.

Brukeren vil være fullt ansvarlig for tilgang og riktig bruk av nettstedet i samsvar med gjeldende lovgivning, enten nasjonal eller internasjonal, samt prinsippene om god tro, moral, gode skikker og offentlig orden, og med forpliktelsen til å nøye observere eventuelle ytterligere instruksjoner som, i forhold til slik bruk og tilgang, kan bli gitt av Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Brukerne skal avstå fra å bruke nettstedet og tjenestene for ulovlige formål eller effekter som er skadelige for rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte kan skade, gjøre ubrukelig, overbelaste eller forverre nettstedet og tjenestene eller hindre normal bruk eller nytelse av nettstedet av andre brukere.

De som bryter denne forpliktelsen vil være ansvarlig for eventuelle skader eller skader de forårsaker, er ikke Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ansvarlig i noe tilfelle overfor tredjeparter for skadene forårsaket av denne ulovlige bruken.

I særdeleshet er følgende forbudt for brukeren:

 1. Endre eller modifisere noen del av nettstedet, omgå, deaktivere eller manipulere nettstedets funksjoner på noen annen måte.

 2. Tilgang til eller bruk av nettstedet og innholdet for ulovlige eller uautoriserte formål.

 3. Brudd på noen måte av grunnleggende rettigheter til ære, bilde og personlig og familiær privatliv for tredjeparter.

 4. Brutten av taushetsplikten i kommunikasjon.

 5. Brudd på industrielle og intellektuelle eiendomsrettigheter eller regler som regulerer beskyttelse av personopplysninger.

 6. Introdusere datavirus, defekte filer, eller noe annet dataprogram som kan forårsake skade eller endringer i innhold, programmer eller systemer av Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. I alle tilfeller, sende e-poster med massiv og / eller repetitiv karakter til tredjeparts e-post uten deres samtykke.

 8. Bruke nettstedet og innholdet det huser for kommersielle formål, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Blant de forbudte kommersielle bruksområdene inkluderer, uten begrensning:
  8.1 Videresalg eller redistribusjon av nettstedet, dets innhold og/eller tjenesten gjennom et annet nettsted.
  8.2 Bruken av deep linking-teknikker som skaper forvirring for brukeren, som for eksempel "framing", og/eller utgjør en upassende og ulovlig utnyttelse av omdømmet til Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Videresalg eller redistribusjon av nettstedet, innholdet og/eller tjenesten gjennom et annet nettsted. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. vil ikke ha plikt til å overvåke tjenesten eller bruken av en bruker eller bevare innholdet i noen brukersesjon. Imidlertid, og uten å forringe det ovenstående, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. forbeholder seg retten til å overvåke, gjennomgå, bevare og/eller avsløre når som helst informasjon som kan være nødvendig for å overholde enhver lov eller forskrift, juridisk prosedyre eller aktuell administrativ forespørsel.   

INTELLEKTUELL EIENDOM

Alle rettigheter reservert. I henhold til bestemmelsene i artiklene 8 og 32.1, andre ledd, i loven om intellektuell eiendom, er det uttrykkelig forbudt å reprodusere, distribuere og offentliggjøre, inkludert tilgjengeliggjøring, av hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, for kommersielle formål, på noe medium og med noen teknisk metode, uten skriftlig tillatelse fra Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Brukeren forplikter seg til å respektere rettighetene til intellektuell og industriell eiendom som eies av Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Du kan se elementene på nettstedet www.topciment.com og til og med skrive dem ut, kopiere dem og lagre dem på harddisken på datamaskinen din eller på noe annet fysisk medium, så lenge det er utelukkende for personlig og privat bruk. Brukeren skal avstå fra å slette, endre, omgå eller manipulere enhver beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som er installert på siden av www.topciment.com

FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG ANSVAR

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. tar ikke ansvar, i noe tilfelle, for skader og tap av noe slag som kan oppstå, for eksempel: feil eller utelatelser i innholdet, mangel på tilgjengelighet av portalen eller overføring av virus eller skadelige programmer i innholdet, til tross for å ha tatt alle nødvendige teknologiske tiltak for å unngå det på serverne der nettstedet er vert.

ENDRINGER

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. forbeholder seg retten til å foreta de endringene den anser som passende på nettstedet sitt uten forvarsel, og kan endre, slette eller legge til både innhold og tjenester som leveres gjennom det, samt måten disse vises eller er plassert på nettstedet sitt.

LENKER

I tilfelle det på nettstedet er lenker eller hyperkoblinger til andre Internett-steder, vil Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ikke utøve noen form for kontroll over slike nettsteder og innhold.

I intet tilfelle vil Grupo Negocios P.O. , S.L.U. påta seg noe ansvar for innholdet i en lenke som tilhører en ekstern nettside, eller garantere teknisk tilgjengelighet, kvalitet, pålitelighet, nøyaktighet, bredde, sannhet, gyldighet og grunnlovsstridighet av noe materiale eller informasjon inneholdt i noen av disse hyperkoblingene eller andre nettsteder på Internett.

Likeledes vil inkluderingen av disse eksterne tilkoblingene ikke innebære noen form for forening, fusjon eller deltakelse med de tilkoblede enhetene.

EKSKLUSJONSRETT

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilgang til nettstedet og / eller tjenestene som tilbys uten forvarsel, på eget initiativ eller på vegne av en tredjepart, til de brukerne som bryter disse generelle bruksvilkårene.

GENERELT

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. vil forfølge brudd på disse vilkårene, samt enhver upassende bruk av nettstedet sitt, ved å utøve alle sivile og strafferettslige handlinger som kan tilsvare dem i henhold til loven. 

ENDRING AV DISSE VILKÅRENE OG VARIGHET

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. du kan endre vilkårene som er bestemt her når som helst, og de vil bli publisert som de vises her. Gyldigheten av de nevnte vilkårene vil avhenge av deres eksponering og vil være gyldige til de er endret av andre som er riktig publisert.

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Forholdet mellom Grupo Negocios P.O. , S.L.U. og brukeren vil være underlagt gjeldende spansk lovgivning og enhver kontrovers vil bli underlagt domstolene og domstolene i den tilsvarende byen.

FOR NOEN SPØRSMÅL ELLER INFORMASJON OM DISSE BRUKSBETINGELSENE KAN DU KONTAKTE: info@topciment.com