menu
Cerrar

Ecovut 2021 tilskudd

Vi har blitt tildelt et tilskudd fra ECOVUT 2021-programmet for å konvertere en midlertidig kontrakt til en fast kontrakt for en av våre sårbare gruppearbeidere, noe som fremmer fast og sikker ansettelse i selskapet.

BENEFICIÆR: BUSINESS GROUP PO S.L.U

OFFENTLIG TILDELINGSENHET: LABORA Valenciansk Arbeids- og Utdanningstjeneste, Conselleria for Bærekraftig Økonomi, Produktive Sektorer, Handel og Arbeid (Generalitat Valenciana). Handling som kan være gjenstand for medfinansiering av Operativt Program for Det europeiske sosialfondet 2014-2020 i Comunitat Valenciana eller ethvert annet fond fra Den europeiske union.

STØTTEBELØP MOTTATT: 13.300 € SAK ECOVUT/2021/1807/46

PROGRAM: ECOVUT støtteprogram for fremme av konvertering til ubestemt tid av midlertidige kontrakter for visse sårbare grupper i det territoriale området til Comunitat Valenciana. Regulert i Orden 10/2018, av 12. juli, fra Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, publisert i DOGV den 16. juli 2018 og Resolución 30712/2020 DOGV 23702/2021.

AKTIVITET, INVESTERING, ELLER HANDLING SOM ER STØTTET: Transformasjon av midlertidig kontrakt til fast heltidskontrakt av 1 midlertidig kontrakt for den kvinnelige arbeideren DÑA. Adriana V.. A…

Evocut-programmet