menu
Cerrar

Topciment mikrosement med AIDIMME tester og sertifisering

Topciment i sin kontinuerlige forbedringsprosess og adopsjon av gode arbeidsmetoder tar et skritt videre i sertifiseringen av produktene sine for å sikre produksjonskvaliteten til kundene og distributørene sine.

AIDIMME-laboratoriet (Metallmekanisk teknologisk institutt, møbler, tre, emballasje og tilknyttede), som har utført disse sertifiseringstestene, er et av de best utstyrte i Europa, og har en akkumulert kunnskap siden 1994, da fasilitetene ble innviet, for å betjene en økende behov for bedrifter å sertifisere kvaliteten i produksjonsprosessene.

Sertifiseringstestene utført av AIDIMME består i å reprodusere forholdene som produktene kan bli utsatt for og se hvordan de reagerer. AIDIMMEs laboratorier er akkreditert av ENAC og andre internasjonale enheter som ISTA.

For å kvantifisere slitasjen på beleggene våre, studeres motstanden mot abrasjon ved Taber-metoden for maling og lakk under standarden UNE 48 250:1992, utført med CS-17 sandpapir, med belastning og forskjellige abrasjonssykluser, som simulerer en middels eller høy bruk.

I tillegg analyseres Shore-hardheten under standarden UNE-EN ISO 868 ved å bestemme penetrasjonen i overflaten av belegget og motstanden mot støt under standarden UNE EN 6272- hvor rask deformasjon bestemmes.

Adhesjonen til belegg studeres ved hjelp av Gitterkutt-testen under standarden UNE en 2409:2013, og vurderer dermed om det er beleggavløsning.

mikrosement aidimme

Det undersøkes også motstand mot væsker under standard UNE EN ISO 2813-3:2013, og motstand mot kjemiske midler under standard UNE EN 13442:2013, noe som viser riktig bruk og vedlikehold av våre utviklinger.

Det utføres også spesifikke tester på hvert produkt i henhold til dets endelige anvendelse, som for eksempel bestemmelse av verdien av glide-/sklimotstand for belegg, og bekrefter at produktet vårt er egnet for bruk på overflater med en helling på 6% eller mer og på trapper.

Topciment, i tråd med sin filosofi om å tilby høyeste kvalitet på alle produktene de produserer, vil fortsette sitt arbeid med forskning og utvikling for å tilby innovative produkter med høy teknologisk krav takket være konstant oppdatering og forskning.