menu
Cerrar

Notificare legală și Politică de confidențialitate

NOTIFICARE LEGALĂ WEB ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Condiții generale de utilizare:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. este titularul site-ului web și al numelui de domeniu www.topciment.com

DATE IDENTIFICATOARE

În conformitate cu obligația de informare prevăzută în articolul 10 al Legii 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic și REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care se abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), se reflectă următoarele date: Datele de identificare ale responsabilului:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

PROTECȚIA DATELOR

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. respectă liniile directoare ale Legii Organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul Real 1720/2007 din 21 decembrie prin care se aprobă dezvoltarea Legii Organice și REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prin care se abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și se străduiește să asigure o utilizare corectă Grupo Negocios P.O. , S.L.U. se angajează că datele cu caracter personal solicitate vor fi strict necesare pentru a efectua serviciul solicitat. Vi se va informa, dacă este cazul, despre obligația de a furniza anumite date, fără de care nu ar fi posibilă prestarea serviciului. 

De asemenea, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., ca responsabil pentru date, se angajează să păstreze secretul și confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate, adoptând pentru aceasta toate măsurile de securitate necesare care previn pierderea, modificarea fără consimțământ sau accesul neautorizat, în conformitate cu Regulamentul de dezvoltare a LOPD aprobat prin Decretul Regal 1720/2007, din 21 decembrie. 

De asemenea, se informează Utilizatorul că în orice moment poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție recunoscute în această Lege Organică 15/1999, din 13 decembrie 1999, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, notificând acest lucru la Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

UTILIZATORI

Conform cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, vă informăm că vom trata datele dvs. personale cu scopul de:

A vă oferi sau a vă livra serviciul sau produsul contractat și a vă informa despre produsele sau serviciile publicate pe site-ul nostru

Datele personale furnizate vor fi păstrate, atâta timp cât se menține relația comercială, nu se solicită ștergerea acestora de către persoana interesată, sau timp de 1 an de la ultima confirmare a interesului, sau pentru timpul necesar pentru a îndeplini obligațiile legale. Compania NU va lua decizii automate. Datele nu vor fi cedate terților, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală și le vom trata pe baza consimțământului dumneavoastră.

De asemenea, vă informăm despre posibilitatea de a exercita următoarele drepturi asupra datelor dvs. personale: dreptul de acces, rectificare, ștergere sau uitare, limitare, opoziție, portabilitate și de a retrage consimțământul acordat, pentru acest lucru puteți trimite un e-mail la: info@topciment.com

În plus, persoana interesată se poate adresa Autorității de Supraveghere competentă în materie de Protecție a Datelor pentru a obține informații suplimentare sau pentru a depune o plângere. Accesul și/sau utilizarea portalului www.topciment.com atribuie statutul de utilizator, care acceptă, de la acest acces și/sau utilizare, Condițiile Generale de Utilizare reflectate aici. Condițiile menționate vor fi aplicabile indiferent de Condițiile Generale de Contractare care, după caz, sunt obligatorii.

Utilizatorul va fi în întregime responsabil pentru accesul și utilizarea corectă a site-ului Web, în conformitate cu legislația în vigoare, fie națională sau internațională, precum și cu principiile de bună credință, morală, bunele maniere și ordinea publică, și cu angajamentul de a respecta cu diligență orice instrucțiune suplimentară care, în legătură cu această utilizare și acces, ar putea fi dată de Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Utilizatorii se vor abține de a utiliza site-ul web și serviciile sale în scopuri sau efecte ilegale și care sunt prejudiciabile pentru drepturile și interesele terților, sau care în orice fel pot deteriora, inutiliza, supraîncărca sau deteriora site-ul web și serviciile sau împiedica utilizarea normală sau bucuria site-ului web de către alți utilizatori.

Cei care nu respectă această obligație vor răspunde pentru orice prejudicii sau daune cauzate, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nu fiind responsabil în niciun caz față de terți pentru daunele cauzate de această utilizare ilegală.

În special, următoarele sunt interzise pentru utilizator:

 1. Modificarea sau alterarea oricărei părți a site-ului web, ocolind, dezactivând sau manipulând în orice alt mod funcțiile site-ului web.

 2. Accesul sau utilizarea site-ului web și a conținutului său în scopuri ilegale sau neautorizate.

 3. Încălcarea în orice formă a drepturilor fundamentale la onoare, imagine și intimitate personală și familială a terților.

 4. Încălcarea datoriei de confidențialitate în comunicații.

 5. Încălcarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală sau a normelor care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

 6. Introduceți viruși informatici, fișiere defectuoase sau orice alt program informatic care poate provoca daune sau modificări în conținuturi, programe sau sisteme de Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. În orice caz, trimiteți e-mailuri în masă și / sau repetitive la adresa de e-mail a terților fără consimțământul lor.

 8. Utilizarea site-ului web și a conținuturilor găzduite pe acesta în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care există un consimțământ scris din partea Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Printre utilizările comerciale interzise se includ, fără limitare:
  8.1 Revânzarea sau redistribuirea site-ului web, a conținuturilor sale și/sau a serviciului său prin intermediul altui site web.
  8.2 Utilizarea tehnicilor de deep linking care generează confuzie la utilizator, cum ar fi "framing", și/sau presupun o utilizare necorespunzătoare și ilegală a reputației Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Revânzarea sau redistribuirea site-ului Web, a conținutului său și/sau a serviciului său prin intermediul altui site Web. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nu va avea obligația de a supraveghea serviciul sau utilizarea făcută de un utilizator, nici de a păstra conținutul oricărei sesiuni a utilizatorului. Cu toate acestea, și fără a prejudicia cele de mai sus, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. își rezervă dreptul de a supraveghea, revizui, păstra și / sau dezvălui în orice moment orice informație care ar putea fi necesară pentru a respecta orice lege sau regulament, procedură legală sau cerință administrativă aplicabilă.   

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile rezervate. În conformitate cu prevederile articolelor 8 și 32.1, alineatul al doilea, din Legea privind Proprietatea Intelectuală, sunt interzise în mod expres reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv modalitatea de punere la dispoziție, a totalității sau unei părți a conținuturilor acestei pagini web, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloc tehnic, fără autorizația scrisă de la Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de Proprietate Intelectuală și Industrială deținute de Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Poate vizualiza elementele site-ului web www.topciment.com și chiar să le imprime, să le copieze și să le stocheze pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic, atâta timp cât este, unic și exclusiv, pentru uzul personal și privat. Utilizatorul trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, ocolirea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care ar fi instalat pe pagina de www.topciment.com

EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚII

Grupul de Afaceri P.O., S.L.U. nu este responsabil, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea cauza, de exemplu: erori sau omisiuni în conținut, lipsa de disponibilitate a portalului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare în conținut, în ciuda adoptării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru a le evita pe serverele pe care este găzduit site-ul web.

MODIFICĂRI

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. își rezervă dreptul de a efectua modificările pe care le consideră potrivite pe site-ul său Web, fără preaviz, putând schimba, șterge sau adăuga atât conținuturile și serviciile care sunt furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care acestea sunt prezentate sau localizate pe site-ul său Web.

LEGĂTURI

În cazul în care pe site-ul web sunt disponibile link-uri sau hyperlink-uri către alte site-uri de internet, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. nu va exercita niciun fel de control asupra acestor site-uri și conținuturi.

În niciun caz, Grupo Negocios P.O., S.L.U. nu va asuma nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui link care aparține unui site web străin, nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, amploarea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricărui material sau informație conținută în niciunul dintre aceste hyperlink-uri sau alte site-uri de internet.

De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun fel de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

DREPTUL DE EXCLUZIUNE

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. își rezervă dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la site-ul său web și / sau la serviciile oferite fără a fi necesar un preaviz, la propria inițiativă sau la cererea unui terț, utilizatorilor care nu respectă aceste Condiții Generale de Utilizare.

GENERALITĂȚI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. va urmări nerespectarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a site-ului său web, exercitând toate acțiunile civile și penale care i-ar putea corespunde în drept. 

MODIFICAREA PREZENTELOR CONDIȚII ȘI DURATĂ

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. poate modifica în orice moment condițiile aici determinate, fiind publicate corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate va depinde de expunerea lor și vor fi valabile până când vor fi modificate de altele publicate corespunzător.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Relația dintre Grupo Negocios P.O. , S.L.U. și utilizatorul va fi guvernat de legislația spaniolă în vigoare și orice controversă va fi supusă instanțelor și tribunalelor din orașul corespunzător.

PENTRU ORICE ÎNTREBARE SAU INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE PUTEȚI CONTACTA: info@topciment.com