menu
Cerrar

De ce este important ca produsele Topciment să aibă Marcajul CE

Sistemele decorative și produsele pe care le fabricăm și care necesită Marcajul CE, îl au. O insignă care legitimează că facem și vindem ceea ce afirmăm că facem și vindem. O sigiliu fără de care nu am putea comercializa produsele noastre cu garanții depline în teritoriul european.

Un semn distinctiv care se integrează cu certificat ISO 9001:2015și care ne-a fost livrat recent de aceeași companie care a ratificat documentele și testele necesare pentru a obține Marcajul CE. În continuare, explicăm ce înseamnă acest simbol, care este scopul și utilizarea sa, mecanismul pentru a-l obține, precum și produsele Topciment® care îl au.

Ce este Marcarea CE și la ce servește

Marcajul CE este un simbol care atestă că produsul comercializat, sau care va fi comercializat în viitor, a trecut o procedură de evaluare exhaustivă și îndeplinește o serie de cerințe privind fabricația, designul, securitatea și sănătatea prevăzute într-o reglementare de securitate impusă de Uniunea Europeană.

Unele condiții pe care Uniunea Europeană le stabilește pentru anumite produse din domeniul construcțiilor, nu toate, și fără a respecta acestea, distribuția acestora este total ilegală. Prin urmare, obținerea Marcajului CE este fundamentală înainte de comercializare și punerea în funcțiune a acestor produse. O reglementare pe care nu toate companiile o satisfac și pe care, sistemele Topciment® da.Aceasta este cea mai bună garanție pentru clienții noștri că dezvoltăm și vindem doar produse de cea mai înaltă performanță și care îndeplinesc criteriile stabilite de UE. O siglă care este completată de certificatul ISO 9001:2015, deoarece unul nu poate fi dat fără celălalt și, prin urmare, putem spune cu mândrie că deținem ambele.

Un semn care trebuie să fie vizibil pentru receptorul produsului sau clientul în orice moment. Trebuie să fie prezent pe produs sau pe o etichetă lipită pe acesta; uneori poate fi și pe ambalajul propriu-zis sau în documentele care îl însoțesc. În ceea ce privește informațiile pe care Marcarea CE trebuie să le dezvăluie, dincolo de datele despre producător și produsul în sine, este numărul de referință al DdP, ENh sau DEE care a fost aplicat.

Ce produse au Marcaj CE?

Nu toate produsele sunt obligate să îndeplinească cerințele Uniunii Europene și să obțină Marcajul CE, doar acelea care sunt afectate într-un fel sau altul de un regulament sau o directivă specifică. Responsabilitatea de a verifica dacă produsul în cauză trebuie sau nu să se conformeze Marcajului CE revine exclusiv producătorului. În acest sens, la Topciment® suntem pe deplin conștienți de această competență și o asumăm și o exercităm ca atare.

Este important să subliniem că, în cazul ipotetic în care este vorba de un produs format din mai multe componente sau piese individuale care au propriul lor Marcare CE, nu se obține automat o Marcare CE globală. Pentru aceasta, va fi necesar să treceți prin procesul de evaluare relevant de către producător sau laborator care este acreditat și poate confirma că produsul respectă normele europene de securitate. O analiză care va fi mult mai rapidă având produse care au trecut deja acest examen.

Eseu marcat CE Topciment
Lucrătorii de la Tecnalia testând produsele Topciment.

Cum se obține Marcajul CE: procedura de urmat

Uneori, există mai multe reglementări și opțiuni pe care producătorul le poate adopta pentru a obține un anumit tip de Marcare CE sau altul. Odată ales tipul de Marcare CE, produsul sau produsele trebuie supuse unei evaluări de către o companie externă calificată pentru aceasta.

Această companie, care este competentă să o facă pentru că așa a stipulat Comisia Europeană, efectuează toate testele și verificările relevante. Apoi, un alt organism, la fel de competent și autorizat de instituțiile europene, certifică dacă sunt îndeplinite cerințele pentru a obține Marcajul CE sau nu.

Tipuri de Marcaj CE în domeniul construcțiilor

Începând cu 1 iulie 2013, a fost stipulată obligativitatea, din partea producătorilor și importatorilor, de a aplica Marcajul CE pe produsele din sectorul construcțiilor care erau acoperite de oricare dintre următoarele standarde: fie printr-un standard armonizat (ENH) elaborat de Comitetul European de Standardizare (CEN) sau de a avea o Evaluare Tehnică Europeană (ETE) în sarcina organismelor autorizate pentru această muncă.

O obligație prevăzută în Regulamentul privind Produsele de Construcție (RPC) Nr. 305/2011. Un regulament a cărui scop este eliminarea oricărui obstacol tehnic în comercializarea produselor de construcție, asigurându-se că informațiile disponibile și publice despre performanțele acestora sunt în totalitate viabile.

1. Declarație de Performanță (DdP)

Declarația de performanță este un document în care producătorul produsului de construcție în cauză asigură, asumându-și astfel responsabilitatea, că performanțele declarate despre produs sunt veridice. Un document care oferă transparență și care este fundamental pentru a putea introduce produsul pe piață, deoarece Marcajul CE poate fi fixat doar pe acele produse pentru care a fost emisă această declarație de performanță în conformitate cu articolele 4 și 6 din Regulamentul de Construcție Nr. 305/2011. Adică, dacă nu se prezintă DdP, nu se poate aplica marcajul CE.

Este important de subliniat că există unele excepții la respectarea DdP și a Marcajului CE:

Când este vorba de un produs unic, care nu este fabricat în serie, pentru o anumită lucrare și este supus normelor și legilor naționale.

Când produsul a fost fabricat în același loc unde va fi aplicat.

Când produsul de construcție nu necesită un proces industrial pentru a fi fabricat și, prin urmare, nu pune în pericol conservarea patrimoniului.

2. Evaluare Tehnică Europeană (ETE)

Pe de altă parte, există Evaluarea Tehnică Europeană (ETE). Un document care informează despre performanțele unui produs de construcție, legat de caracteristicile sale principale. ETE poate fi emis în oricare dintre aceste două cazuri: dacă produsul nu este, sau cel puțin nu în totalitate, acoperit de un standard armonizat la nivel european (ENh); și când mecanismele de evaluare și criteriile sunt deja reflectate în Documentul de Evaluare European (DEE).

Certificarea performanțelor unui produs de construcție poate fi de până la patru tipuri:

1. Sistemul 1+: producătorul și organismul de certificare și control verifică produsul și fiecare lot.

2. Sistemul 1: la fel ca cel anterior, dar organismul certificat nu va efectua teste prin sondajul probelor luate înainte ca produsul să fie introdus pe piață.

3. Sistemul 2+: ca cel anterior, dar fără determinarea tipului de produs pe baza testelor de tip (inclusiv eșantionarea), calculele de tip, documentația descriptivă a produsului, etc.

4. Sistemul 3: producătorul va efectua un control al producției în instalațiile sale și laboratorul de încercări va proceda la determinarea tipului de produs pe baza testelor de acest tip. Adică, bazate pe mostre ale produsului fabricat de producător.

5. Sistemul 4: la fel ca cel anterior cu o variație; testele de validare vor fi efectuate de către producătorul însuși și nu de către un laborator extern notificat.

În cazul Topciment®, marcajul nostru CE și DdP sunt realizate conform Sistemului 3. Tecnalia, un Centru de Cercetare și Dezvoltare Tehnologică de referință în Europa, a fost compania responsabilă cu efectuarea testelor relevante cu mostre ale produselor noastre în laboratoarele lor. Teste cu rezultate satisfăcătoare pe care Bureau Veritas, lideri în servicii de testare, inspecție și certificare, le-au validat acordând marcajul CE sistemelor decorative și produselor conexe pe care le fabricăm.

Marcarea CE: cea mai bună garanție a calității produselor Topciment

Foarte puține companii pot dovedi că sunt o întreprindere mică și inovatoare, că produsele lor au Marcajul CE și că toate procesele interne pe care le execută respectă standardele stabilite de ISO 9001:2015. Noi da, aceasta este cea mai bună garanție a calității produselor noastre.

Datorită particularității sistemelor decorative pe care le fabricăm și faptului că nu există un standard concret la care să aderăm, le clasificăm în cadrul Standardului 1504-2:2005 deoarece este cel mai apropiat de procesul de aplicare a acoperirilor noastre decorative continue.

Un Standard care detaliază elaborarea unei serii de teste obligatorii pentru a determina performanțele acestora, în special pentru protecția betonului:

Permeabilitate la vapori de apă (UNE EN ISO 7783:2019)

Permeabilitate la apă lichidă (UNE EN 1062-3:2008)

Permeabilitate la CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Aderență prin tracțiune directă (UNE EN 1542:2000)

Rezistență la abraziune (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Rezistență la impact (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Ca un bonus, se pot efectua alte teste pe compresie, flexiune, rezistență la foc, etc. Teste care nu sunt obligatorii pentru că sunt în afara Normei de aplicare, dar care contribuie la a oferi un plus de credibilitate și garanții ale produsului sau sistemului.

La Topciment® am supus la încercare sistemele decorative în întregime, obținând Marcajul CE pentru Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial și Natture, cele două adăugiri recente, sunt analizate în acest moment pentru a urma exemplul celor anterioare. De asemenea, alte produse conexe, cum ar fi Presealer, Topsealer, Acricem sau Primapox, au și ele.

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Primește în emailul tău sfaturi pentru aplicarea și îngrijirea microcimentului, ultimele tendințe și noutăți ale produselor de la Topciment.