menu
Cerrar

Zakaj je pomembno, da imajo izdelki Topciment oznako CE

Dekorativni sistemi in izdelki, ki jih izdelujemo in zahtevajo CE oznako, jo imajo. Znak, ki potrjuje, da delamo in prodajamo tisto, kar trdimo, da delamo in prodajamo. Pečat, brez katerega ne bi mogli tržiti naših izdelkov z vsemi garancijami na evropskem ozemlju.

Značilnost, ki se prepleta z certifikat ISO 9001:2015in ki nam je bil nedavno dostavljen s strani istega podjetja, ki je potrdilo zahtevane dokumente in teste za pridobitev oznake CE. V nadaljevanju razlagamo, kaj ta simbol predstavlja, kakšen je njegov namen in uporaba, mehanizem za njegovo pridobitev ter izdelke Topciment®, ki jih imajo.

Kaj je CE oznaka in za kaj se uporablja

CE oznaka je simbol, ki potrjuje, da je trženi izdelek, ali izdelek, ki bo v prihodnosti tržen, presegel temeljit postopek ocenjevanja in izpolnjuje vrsto zahtev glede proizvodnje, oblikovanja, varnosti in zdravja, ki so zbrani v varnostnih predpisih, ki jih je uvedla Evropska unija.

Nekateri pogoji, ki jih Evropska unija določa za določene izdelke s področja gradbeništva, ki jih ni vse, in brez izpolnjevanja teh pogojev je distribucija teh izdelkov popolnoma nezakonita. Zato je pridobitev oznake CE ključna pred trženjem in dajanjem teh izdelkov v promet. Uredba, ki je ne izpolnjujejo vsa podjetja, in ki jo sistemi Topciment® izpolnjujejo. To je najboljše jamstvo za stranke, da razvijamo in prodajamo samo izdelke najvišje kakovosti, ki izpolnjujejo kriterije EU. Znak, ki se dopolnjuje s certifikatom ISO 9001:2015, ker enega ni mogoče dobiti brez drugega in zato lahko ponosno rečemo, da imamo oba.

Znak, ki mora biti viden za prejemnika izdelka ali stranko ves čas. Mora biti prisoten na izdelku ali na nalepki, pritrjeni nanj; včasih je lahko tudi na samem paketu ali v dokumentih, ki ga spremljajo. Glede informacij, ki jih mora razkriti CE oznaka, poleg podatkov o proizvajalcu in samem izdelku, je referenčna številka DdP, ENh ali DEE, ki je bila uporabljena.

Kateri izdelki imajo oznako CE?

Ne vsi izdelki so dolžni izpolnjevati zahteve Evropske unije in pridobiti oznako CE, le tisti, ki jih na tak ali drugačen način prizadene določena uredba ali direktiva. Odgovornost za preverjanje, ali se mora izdelek vprašanja pridružiti oznaki CE ali ne, je izključno na proizvajalcu. V tem smislu smo v Topciment® popolnoma zavedni te pristojnosti in jo prevzemamo in izvajamo kot takšno.

Pomembno je poudariti, da v hipotetičnem primeru, če gre za izdelek, sestavljen iz več komponent ali posameznih delov, ki imajo svoje lastno CE oznako, se samodejno ne pridobi globalna CE oznaka. Za to bo potrebno opraviti ustrezno ocenjevalni postopek s strani proizvajalca ali laboratorija, ki je za to akreditiran in lahko potrdi, da izdelek ustreza evropski varnostni zakonodaji. Analiza, ki bo veliko hitrejša, če bomo imeli izdelke, ki so že prej opravili ta pregled.

Esej označen CE Topciment
Delavci iz Tecnalia testirajo izdelke Topciment.

Kako pridobiti oznako CE: postopek, ki ga je treba upoštevati

Včasih obstaja več predpisov in možnosti, ki jih lahko proizvajalec izbere za pridobitev ene ali druge vrste oznake CE. Ko je izbrana vrsta oznake CE, je treba izdelek ali izdelke podvreči ocenjevalnemu postopku s strani zunanje podjetja, ki je za to usposobljeno.

To podjetje, ki je pristojno za to, ker je tako določila Evropska komisija, izvaja vse ustrezne teste in preverjanja. Nato drug organ, ki je prav tako pristojen in pooblaščen s strani evropskih institucij, potrdi, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev oznake CE ali ne.

Vrste oznak CE na področju gradbeništva

Od 1. julija 2013 so proizvajalci in uvozniki dolžni na izdelke gradbenega sektorja, ki so pokriti s katerim koli od naslednjih standardov, uporabiti oznako CE: bodisi z usklajenim standardom (ENH), ki ga je pripravil Evropski odbor za standardizacijo (CEN), ali pa imeti Evropsko tehnično oceno (ETO) s strani organov, pooblaščenih za to delo.

Obveznost, zapisana v Uredbi o gradbenih proizvodih (RPC) št. 305/2011. Uredba, katere namen je odpraviti vse tehnične ovire za trženje gradbenih proizvodov, zagotavlja, da so informacije, ki so na voljo in javne o njihovih zmogljivostih, popolnoma izvedljive.

1. Izjava o lastnostih (DdP)

Izjava o lastnostih je dokument, v katerem proizvajalec zadevnega gradbenega izdelka zagotavlja, s tem prevzame odgovornost, da so navedene lastnosti izdelka resnične. Dokument, ki zagotavlja preglednost in je ključen za uvedbo izdelka na trg, saj se oznaka CE lahko določi le za tiste izdelke, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih v skladu s členoma 4 in 6 Uredbe o gradnji št. 305/2011. To pomeni, da če DdP ni predstavljena, oznake CE ni mogoče postaviti.

Pomembno je poudariti, da obstajajo nekatere izjeme pri izpolnjevanju DdP in oznake CE:

Ko gre za edinstven izdelek, ki ni serijsko izdelan, za določeno delo in je podvržen nacionalnim pravilom in zakonom.

Ko se izdelek izdela na istem mestu, kjer se bo uporabljal.

Ko gradbeni izdelek ne zahteva industrijskega postopka za izdelavo in zato ne ogroža ohranjanja dediščine.

2. Evropska tehnična ocena (ETO)

Po drugi strani je Evropska tehnična ocena (ETO). Dokument, ki poroča o zmogljivostih gradbenega izdelka, povezanega z njegovimi glavnimi značilnostmi. ETO se lahko izda v katerem koli od teh dveh primerov: če izdelek ni ali vsaj ni v celoti pokrit z evropskim usklajenim standardom (ENh); in ko so mehanizmi ocenjevanja in merila že odražena v Evropskem ocenjevalnem dokumentu (EOD).

Certificiranje zmogljivosti gradbenega izdelka je lahko do štiri vrste:

1. Sistem 1+: proizvajalec in organ za certificiranje in nadzor preverjata izdelek in vsako serijo.

2. Sistem 1: enak kot prejšnji, vendar certificirana organizacija ne bo izvajala preskusov z vzorčenjem vzorcev, vzetih preden se izdelek uvede na trg.

3. Sistem 2+: kot prejšnji, vendar brez določitve tipa izdelka na podlagi tipa preskusov (vključno z vzorčenjem), izračunov tipa, opisne dokumentacije izdelka itd.

4. Sistem 3: proizvajalec bo izvajal nadzor nad proizvodnjo v svojih obratih, laboratorij za preizkuse pa bo določil tip izdelka na podlagi takšnih preizkusov. To pomeni, da temeljijo na vzorcih izdelka, ki ga je izdelal proizvajalec.

5. Sistem 4: enako kot prejšnji z variacijo; preizkusi za potrditev bodo izvedeni s strani proizvajalca in ne s strani zunanjega obveščenega laboratorija.

V primeru Topciment®, sta naš CE oznaka in DdP izvedena v skladu s sistemom 3. Tehnološki raziskovalni in razvojni center Tecnalia, referenčni v Evropi, je bil podjetje, ki je izvedlo ustrezne teste z vzorci naših izdelkov v svojih laboratorijih. Testi z zadovoljivim rezultatom, ki jih je Bureau Veritas, vodilno podjetje na področju testiranja, inšpekcije in certificiranja, potrdilo z dodelitvijo CE oznake dekorativnim sistemom in povezanim izdelkom, ki jih proizvajamo.

CE oznaka: najboljše jamstvo za kakovost izdelkov Topciment

Zelo malo podjetij lahko dokaže, da so inovativna mala in srednje velika podjetja, da njihovi izdelki imajo Oznako CE in da vsi notranji procesi, ki jih izvajajo, izpolnjujejo standarde, ki jih določa ISO 9001:2015. Mi lahko, to je najboljše jamstvo za kakovost naših izdelkov.

Zaradi posebnosti dekorativnih sistemov, ki jih izdelujemo, in ker ni določenega konkretnega standarda, ki bi se ga držali, jih razvrščamo v okviru Standarda 1504-2:2005, ker je najbolj prilagojen postopku nanašanja naših kontinuiranih dekorativnih premazov.

Standard, ki podrobno zajema izdelavo serije obveznih testov za določanje njihovih zmogljivosti, posebej za zaščito betona:

Prepustnost za paro vode (UNE EN ISO 7783:2019)

Prepustnost za tekočo vodo (UNE EN 1062-3:2008)

Prepustnost za CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Neposredna oprijemljivost (UNE EN 1542:2000)

Odpornost proti obrabi (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Odpornost na udarce (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Kot dodatek, je mogoče izvesti tudi druge teste o stiskanju, upogibanju, odpornosti na ogenj itd. Testi, ki niso obvezni, ker so izven standarda uporabe, vendar prispevajo k dodatni verodostojnosti in garancijam izdelka ali sistema.

V Topciment® smo v celoti preizkusili dekorativne sisteme in pridobili CE oznako za Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial in Natture, zadnji dve novosti, se trenutno analizirata, da bi sledila prejšnjima. Prav tako imajo tudi drugi povezani izdelki, kot so Presealer, Topsealer, Acricem ali Primapox, med drugim.

Naročite se na naše novice

Prejmite na svoj e-poštni naslov nasvete za uporabo in nego mikrocementa, najnovejše trende in novosti o izdelkih Topciment.