menu
Cerrar

Pravno obvestilo in politika zasebnosti

PRAVNO OBVESTILO SPLETNE STRANI IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošni pogoji uporabe:

Grupo Negocios P.O., S.L.U. je lastnik spletnega mesta in domenskega imena www.topciment.com

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

V skladu z dolžnostjo obveščanja, določeno v členu 10 zakona 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja ter UREDBO (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), so navedeni naslednji podatki: Identifikacijski podatki odgovorne osebe:

Grupo Negocios P.O., S.L.U., B97539076, Calle Rosas 33 - 46940 - MANISES - 963925989 correo: info@topciment.com 

VARSTVO PODATKOV

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. upošteva smernice organskega zakona 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov, kraljevi odlok 1720/2007 z dne 21. decembra, s katerim se odobri pravilnik o razvoju organskega zakona in UREDBA (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in zagotavlja pravilno uporabo Grupo Negocios P.O. , S.L.U. se zavezuje, da bodo zahtevani osebni podatki strogo potrebni za izvajanje zahtevane storitve. V primeru potrebe boste obveščeni o obveznosti posredovanja določenih podatkov, brez katerih ne bi bilo mogoče izvesti storitev. 

Prav tako, Grupo Negocios P.O. , S.L.U., kot odgovoren za podatke, se zavezuje k varovanju tajnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki so mu posredovani, sprejemanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov, ki preprečujejo njihovo izgubo, spremembo brez soglasja ali nepooblaščen dostop, v skladu z Uredbo o razvoju LOPD, ki jo je odobril kraljevi odlok 1720/2007 z dne 21. decembra. 

Prav tako se uporabnik obvešča, da lahko kadar koli uveljavlja pravice do dostopa, popravka, preklica in nasprotovanja, priznane v navedenem organskem zakonu 15/1999 z dne 13. decembra 1999 o varstvu osebnih podatkov, obvesti o tem Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

UPORABNIKI

V skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov vas obveščamo, da bomo vaše osebne podatke obdelovali z namenom:

Zagotoviti ali dostaviti storitev ali izdelek, ki ste ga naročili, in vas obveščati o izdelkih ali storitvah, objavljenih na naši spletni strani

Osebni podatki, ki so bili posredovani, se bodo ohranili, dokler se ohranja poslovno razmerje, ne bo zahtevana njihova odstranitev s strani zainteresirane strani, ali za 1 leto od zadnje potrditve interesa, ali za potreben čas za izpolnitev zakonskih obveznosti. Podjetje NE bo sprejemalo avtomatiziranih odločitev. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primerih, ko obstaja zakonska obveznost, in jih bomo obdelovali na podlagi vašega soglasja.

Prav tako vas obveščamo o možnosti uveljavljanja naslednjih pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki: pravica do dostopa, popravka, izbrisa ali pozabe, omejitev, nasprotovanje, prenosljivost in umik dane privolitve, za to lahko pošljete e-pošto na: info@topciment.com

Poleg tega se zainteresirana stranka lahko obrne na pristojni nadzorni organ za varstvo podatkov za dodatne informacije ali za vložitev pritožbe. Dostop in/ali uporaba portala www.topciment.com pripisuje status uporabnika, ki sprejema Splošne pogoje uporabe, ki so tukaj navedeni, od takrat, ko dostopa in/ali uporablja. Navedeni pogoji se uporabljajo ne glede na Splošne pogoje poslovanja, ki so v določenem primeru obvezni.

Uporabnik bo v celoti odgovoren za dostop in pravilno uporabo spletnega mesta v skladu z veljavno zakonodajo, bodisi nacionalno ali mednarodno, pa tudi načeli dobrega obnašanja, morale, dobrih navad in javnega reda, ter z zavezo, da bo skrbno upošteval vsa dodatna navodila, ki bi mu lahko bila dana v zvezi z to uporabo in dostopom, s strani Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

Uporabniki se bodo vzdržali uporabe spletne strani in njenih storitev za nezakonite namene ali učinke, ki so škodljivi za pravice in interese tretjih oseb, ali ki bi lahko kakorkoli poškodovali, onemogočili, preobremenili ali poslabšali spletno stran in storitve ali preprečili normalno uporabo ali uživanje spletne strani s strani drugih uporabnikov.

Tisti, ki ne izpolnjujejo te obveznosti, bodo odgovorni za kakršno koli škodo ali škodo, ki jo povzročijo, pri čemer Grupo Negocios P.O. , S.L.U. v nobenem primeru ni odgovoren tretjim osebam za škodo, povzročeno s to nezakonito uporabo.

Zlasti je uporabniku naslednje prepovedano:

 1. Spremeniti ali spremeniti kateri koli del spletnega mesta, zaobiti, onemogočiti ali na kakršen koli drug način manipulirati z funkcijami spletnega mesta.

 2. Dostop ali uporaba spletnega mesta in njegove vsebine za nezakonite ali nepooblaščene namene.

 3. Kršitev v kateri koli obliki temeljnih pravic do časti, slike in osebne in družinske zasebnosti tretjih oseb.

 4. Kršitev dolžnosti tajnosti v komunikacijah.

 5. Kršitev pravic industrijske in intelektualne lastnine ali pravil, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 6. Vnašanje računalniških virusov, pokvarjenih datotek ali katerega koli drugega računalniškega programa, ki lahko povzroči škodo ali spremembe v vsebinah, programih ali sistemih Grupo Negocios P.O. , S.L.U.

 7. V vsakem primeru pošiljajte e-pošto z masovnim in / ali ponavljajočim se značajem na e-pošto tretjih oseb brez njihovega soglasja.

 8. Uporaba spletnega mesta in vsebine na njem za komercialne namene, razen če je pridobljeno pisno soglasje Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Med prepovedane komercialne uporabe spadajo, brez omejitev:
  8.1 Preprodaja ali redistribucija spletnega mesta, njegove vsebine in/ali storitve preko drugega spletnega mesta.
  8.2 Uporaba tehnik globokih povezav, ki ustvarjajo zmedo pri uporabniku, kot je na primer "framing", in/ali predstavljajo neprimerno in nezakonito izkoriščanje ugleda Grupo Negocios P.O. , S.L.U..

 9. Preprodaja ali redistribucija spletne strani, njene vsebine in/ali njene storitve preko druge spletne strani. 

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ne bo imel obveznosti nadzorovati storitev ali uporabo, ki jo opravi uporabnik, niti ohraniti vsebine katere koli seje uporabnika. Kljub temu, in ne glede na zgoraj navedeno, si Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pridržuje pravico do nadzora, pregleda, ohranjanja in/ali razkritja kadar koli kakršnih koli informacij, ki bi lahko bile potrebne za izpolnitev katerega koli zakona ali predpisa, pravnega postopka ali veljavnega upravnega zahtevka.   

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice pridržane. V skladu z določbami členov 8 in 32.1, drugi odstavek, zakona o intelektualni lastnini, je izrecno prepovedano reproduciranje, distribucija in javno sporočanje, vključno z njegovo obliko dajanja na razpolago, celote ali dela vsebin te spletne strani, v komercialne namene, na katerem koli nosilcu in s katerim koli tehničnim sredstvom, brez pisnega dovoljenja Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne in industrijske lastnine v lasti Grupo Negocios P.O. , S.L.U. Elemente spletne strani www.topciment.com lahko celo natisnete, kopirate in shranite na trdi disk vašega računalnika ali na kateri koli drug fizični nosilec, vedno in izključno za vašo osebno in zasebno uporabo. Uporabnik se mora vzdržati brisanja, spreminjanja, izogibanja ali manipulacije katere koli zaščitne naprave ali varnostnega sistema, ki bi bil nameščen na strani www.topciment.com

IZKLJUČITEV GARANCIJ IN ODGOVORNOSTI

Skupina Negocios P.O., S.L.U. v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za škodo kakršne koli narave, ki bi jo lahko povzročila, na primer: napake ali opustitve v vsebinah, pomanjkanje razpoložljivosti portala ali prenos virusov ali zlonamernih ali škodljivih programov v vsebinah, kljub temu, da so bile sprejete vse potrebne tehnološke ukrepe za njihovo preprečevanje na strežnikih, na katerih je gostovana spletna stran.

SPREMEMBE

  Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pridržuje si pravico, da brez predhodnega obvestila izvede spremembe, ki jih meni za primerne na svoji spletni strani, lahko spremeni, izbriše ali doda tako vsebine in storitve, ki se zagotavljajo preko nje, kot način, kako so ti predstavljeni ali locirani na njegovi spletni strani.

POVEZAVE

V primeru, da bi na spletnem mestu obstajale povezave ali hiperpovezave do drugih spletnih mest, Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ne bo izvajal nobene kontrole nad takšnimi mesti in vsebinami.

V nobenem primeru Grupo Negocios P.O. , S.L.U. ne bo prevzel nobene odgovornosti za vsebino katere koli povezave, ki pripada tujemu spletnemu mestu, niti ne bo zagotavljal tehnične razpoložljivosti, kakovosti, zanesljivosti, natančnosti, obsega, resničnosti, veljavnosti in ustavnosti katerega koli materiala ali informacij, vsebovanih v katerem koli od teh hiperpovezav ali drugih spletnih mest.

Prav tako vključitev teh zunanjih povezav ne bo pomenila nobene vrste združitve, združitve ali sodelovanja z povezanimi entitetami.

IZKLJUČITVENA PRAVICA

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. pridržuje si pravico, da brez predhodnega obvestila zavrne ali prekliče dostop do svoje spletne strani in/ali ponujenih storitev, na lastno pobudo ali na zahtevo tretje osebe, tistim uporabnikom, ki kršijo te Splošne pogoje uporabe.

SPLOŠNOSTI

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. bo preganjala kršitev teh pogojev, kot tudi kakršno koli neprimerno uporabo svoje spletne strani, pri čemer bo izvajala vse civilne in kazenske ukrepe, ki ji lahko pripadajo po pravu. 

SPREMEMBA TEH POGOJEV IN TRAJANJE

Grupo Negocios P.O. , S.L.U. lahko kadar koli spremeni pogoje, ki so tukaj določeni, in so ustrezno objavljeni, kot so tukaj prikazani. Veljavnost navedenih pogojev bo odvisna od njihove izpostavljenosti in bodo veljavni, dokler jih ne nadomestijo ustrezno objavljeni drugi pogoji.

UPORABLJENA ZAKONODAJA IN PRAVNA PODLAGA

Razmerje med Grupo Negocios P.O. , S.L.U. in uporabnik se bo ravnal po veljavnem španskem pravilniku in morebitne spore bodo reševala sodišča in tribunali ustrezne mesta.

ZA VSA VPRAŠANJA ALI INFORMACIJE V ZVEZI S TEMI POGOJI UPORABE SE LAHKO OBRNETE NA: info@topciment.com