menu
Cerrar

Waarom is het belangrijk dat Topciment-producten het CE-keurmerk hebben?

De decoratieve systemen en producten die we maken en die het CE-keurmerk nodig hebben, hebben het. Een insigne dat legitimeert dat we doen en verkopen wat we beweren te doen en te verkopen. Een zegel zonder welke we onze producten niet volledig gegarandeerd binnen het Europese grondgebied zouden kunnen verkopen.

Een onderscheiding die samengaat met de ISO 9001:2015 certificaaten dat onlangs aan ons is geleverd door hetzelfde bedrijf dat de vereiste documenten en tests heeft bekrachtigd om het CE-merk te behalen. Hieronder leggen we uit wat dit symbool betekent, wat het doel en gebruik ervan is, het mechanisme om het te verkrijgen en de Topciment®-producten die het hebben.

Wat is de CE-markering en waarvoor dient het

De CE-markering is een symbool dat bevestigt dat het verhandelde product, of dat in de toekomst zal worden verhandeld, een uitgebreide evaluatieprocedure heeft doorstaan en voldoet aan een reeks eisen met betrekking tot fabricage, ontwerp, veiligheid en gezondheid zoals vastgelegd in een veiligheidsvoorschrift opgelegd door de Europese Unie.

Enkele voorwaarden die de Europese Unie stelt voor bepaalde producten in de bouwsector, niet allemaal, en zonder naleving daarvan is de distributie ervan volledig illegaal. Daarom is het verkrijgen van de CE-markering essentieel voordat deze producten op de markt worden gebracht en in gebruik worden genomen. Een regelgeving die niet alle bedrijven voldoen, maar de systemen van Topciment® wel. Dit is de beste garantie voor klanten dat we alleen producten van de hoogste prestaties ontwikkelen en verkopen die voldoen aan de criteria van de EU. Een zegel dat wordt aangevuld met het ISO 9001:2015 certificaat, omdat het ene niet zonder het andere kan worden gegeven en daarom kunnen we trots zeggen dat we beide hebben.

Een kenmerk dat te allen tijde zichtbaar moet zijn voor de ontvanger van het product of de klant. Het moet aanwezig zijn op het product of op een etiket dat erop is geplakt; soms kan het ook op de verpakking zelf of in de bijbehorende documenten staan. Wat betreft de informatie die de CE-markering moet onthullen, naast gegevens over de fabrikant en het product zelf, is er het referentienummer van de DdP, de ENh of de DEE die is toegepast.

Welke producten hebben een CE-markering?

Niet alle producten zijn verplicht om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie en het CE-merk te verkrijgen, alleen die welke op de een of andere manier worden beïnvloed door een specifieke regelgeving of richtlijn. De verantwoordelijkheid om te controleren of het betreffende product al dan niet onder het CE-merk valt, ligt uitsluitend bij de fabrikant. In dit opzicht zijn we bij Topciment® ons volledig bewust van deze competentie en nemen we deze aan en oefenen we deze uit als zodanig.

Het is belangrijk op te merken dat, in het hypothetische geval dat het een product betreft dat bestaat uit verschillende componenten of individuele stukken die hun eigen CE-markering hebben, er niet automatisch een algemene CE-markering wordt verkregen. Hiervoor zal het nodig zijn om het relevante evaluatieproces te doorlopen door de fabrikant of het laboratorium dat hiervoor geaccrediteerd is en kan bevestigen dat het product voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Een analyse die veel sneller zal zijn als het producten betreft die eerder deze test hebben doorstaan.

CE-gemarkeerd Topciment proef
Tecnalia-medewerkers die Topciment-producten testen.

Hoe CE-markering te verkrijgen: te volgen procedure

Soms zijn er verschillende voorschriften en opties waar de fabrikant zich op kan beroepen om een bepaald type CE-markering te verkrijgen. Eenmaal gekozen voor het type CE-markering, moet het product of de producten worden onderworpen aan een beoordelingsprocedure door een extern bedrijf dat hiervoor gekwalificeerd is.

Dit bedrijf, dat bevoegd is om dit te doen omdat de Europese Commissie dit heeft bepaald, voert alle relevante tests en controles uit. Daarna certificeert een andere even bevoegde en door de Europese instellingen geautoriseerde instantie of aan de vereisten voor de CE-markering is voldaan of niet.

Soorten CE-markering in de bouwsector

Vanaf 1 juli 2013 werd het verplicht voor fabrikanten en importeurs om de CE-markering aan te brengen op producten in de bouwsector die onder een van de volgende normen vallen: hetzij een geharmoniseerde norm (ENH) opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), ofwel een Europese Technische Beoordeling (ETE) uitgevoerd door de voor deze taak geautoriseerde instanties.

Een verplichting opgenomen in de Verordening Bouwproducten (RPC) Nr. 305/2011. Een verordening die tot doel heeft elke technische belemmering voor de verkoop van bouwproducten weg te nemen, waarbij wordt gegarandeerd dat de beschikbare en openbare informatie over de prestaties van deze producten volledig haalbaar is.

1. Prestatieverklaring (DdP)

De Prestatieverklaring is een document waarin de fabrikant van het betreffende bouwproduct verzekert, en dus zijn verantwoordelijkheid op zich neemt, dat de over het product verklaarde prestaties waar zijn. Een document dat transparantie biedt en dat essentieel is om het product op de markt te kunnen brengen, aangezien de CE-markering alleen kan worden aangebracht op producten waarvoor een dergelijke prestatieverklaring is afgegeven in overeenstemming met de artikelen 4 en 6 van de Bouwverordening nr. 305/2011. Dat wil zeggen, als de DdP niet wordt gepresenteerd, kan de CE-markering niet worden aangebracht.

Het is belangrijk op te merken dat er enkele uitzonderingen zijn op de naleving van de DdP en de CE-markering:

Wanneer het gaat om een uniek product, niet in serie geproduceerd, voor een specifiek werk en onderworpen aan nationale wetten en regels.

Wanneer het product op dezelfde locatie is geproduceerd waar het zal worden toegepast.

Wanneer het bouwproduct geen industrieel proces vereist om te worden vervaardigd en daarom het behoud van het erfgoed niet in gevaar brengt.

2. Europese Technische Beoordeling (ETE)

Aan de andere kant is er de Europese Technische Beoordeling (ETE). Een document dat informatie geeft over de prestaties van een bouwproduct, gekoppeld aan zijn belangrijkste kenmerken. De ETE kan worden afgegeven in een van deze twee gevallen: als het product niet, of tenminste niet volledig, wordt gedekt door een geharmoniseerde norm op Europees niveau (ENh); en wanneer de evaluatiemechanismen en criteria al zijn weerspiegeld in het Europese Beoordelingsdocument (DEE).

De certificering van de prestaties van een bouwproduct kan tot vier soorten zijn:

1. Systeem 1+: fabrikant en certificerings- en controleorganisatie verifiëren het product en elke partij.

2. Systeem 1: hetzelfde als het vorige, maar het gecertificeerde organisme zal geen tests uitvoeren door middel van bemonstering van monsters genomen voordat het product op de markt wordt gebracht.

3. Systeem 2+: zoals de vorige, maar zonder de bepaling van het producttype op basis van typeproeven (inclusief bemonstering), typeberekeningen, beschrijvende productdocumentatie, enz.

4. Systeem 3: de fabrikant zal de productie in zijn faciliteiten controleren en het testlaboratorium zal het type product bepalen op basis van dit soort tests. Dat wil zeggen, gebaseerd op monsters van het product dat door de fabrikant is gemaakt.

5. Systeem 4: hetzelfde als het vorige met een variatie; de validatietests zullen worden uitgevoerd door de fabrikant zelf en niet door een extern genotificeerd laboratorium.

In het geval van Topciment®, zijn onze CE-markering en de DdP uitgevoerd volgens Systeem 3. Tecnalia, een toonaangevend Europees onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, was het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de relevante tests met monsters van onze producten in hun laboratoria. Tests met bevredigende resultaten die Bureau Veritas, leiders in test-, inspectie- en certificeringsdiensten, hebben gevalideerd door de CE-markering toe te kennen aan de decoratieve systemen en gerelateerde producten die we produceren.

CE-markering: de beste kwaliteitsgarantie van Topciment-producten

Zeer weinig bedrijven kunnen aantonen dat ze een innovatieve MKB zijn, dat hun producten het CE-keurmerk hebben en dat alle interne processen die ze uitvoeren voldoen aan de normen gesteld door de ISO 9001:2015. Wij wel, dat is de beste garantie voor de kwaliteit van onze producten.

Vanwege de bijzonderheid van de decoratieve systemen die we maken, en omdat er geen specifieke norm is waaraan ze zich houden, classificeren we ze in het kader van de Norm 1504-2:2005 omdat deze het meest overeenkomt met het toepassingsproces van onze continue decoratieve coatings.

Een norm die in detail de uitvoering van een reeks verplichte tests beschrijft om hun prestaties te bepalen, specifiek voor de bescherming van beton:

Waterdampdoorlaatbaarheid (UNE EN ISO 7783:2019)

Doorlaatbaarheid voor vloeibaar water (UNE EN 1062-3:2008)

Doorlaatbaarheid voor CO2 (UNE EN 1062-6:2003)

Directe trekhechting (UNE EN 1542:2000)

Weerstand tegen slijtage (UNE EN ISO 5470-1-2017)

Weerstand tegen impact (UNE EN ISO 6272-1:2012)

Als extra kunnen andere tests worden uitgevoerd op compressie, buiging, brandweerstand, enz. Tests die niet verplicht zijn omdat ze buiten de toepasselijke norm vallen, maar die bijdragen aan het geven van extra geloofwaardigheid en garanties van het product of systeem.

Bij Topciment® hebben we de decoratieve systemen volledig getest, waardoor we de CE-markering hebben verkregen voor Sttandard, Efectto Quartz, Evoluttion; Industtrial en Natture, de twee laatste toevoegingen, worden momenteel geanalyseerd om het pad van de vorige te volgen. Ook andere gerelateerde producten zoals Presealer, Topsealer, Acricem of Primapox, onder anderen, hebben het ook.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Ontvang in uw e-mail advies voor de toepassing en verzorging van microcement, de laatste trends en nieuws over de producten van Topciment.