menu
Cerrar

Ecovut Subsidie 2021

We hebben een subsidie gekregen van het ECOVUT 2021-programma voor de omzetting van een tijdelijk contract naar een vast contract voor een van onze kwetsbare werknemers, wat de vaste en veilige aanwerving binnen het bedrijf bevordert.

BEGUNSTIGDE: ZAKENGROEP PO S.L.U

PUBLIEKE VERLENENDE ENTITEIT: LABORA Valenciaanse Dienst voor Werkgelegenheid en Opleiding, Ministerie van Duurzame Economie, Productieve Sectoren, Handel en Werk (Generalitat Valenciana). Actie die in aanmerking komt voor medefinanciering door het Operationeel Programma van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 van de Valenciaanse Gemeenschap of enig ander fonds van de Europese Unie.

SUBSIDIEBEDRAG ONTVANGEN: 13.300 € DOSSIER ECOVUT/2021/1807/46

PROGRAMMA: ECOVUT hulpprogramma ter bevordering van de omzetting naar onbepaalde tijd van tijdelijke contracten voor bepaalde kwetsbare groepen in het territoriale gebied van de Comunitat Valenciana. Gereguleerd in de Orde 10/2018, van 12 juli, van het Ministerie van Duurzame Economie, Productieve Sectoren, Handel en Werk, gepubliceerd in de DOGV van 16 juli 2018 en Resolutie 30712/2020 DOGV 23702/2021.

ACTIVITEIT, INVESTERING, OF GESUBSIDIEERDE ACTIE: Transformatie van tijdelijk contract naar onbepaalde tijd fulltime van 1 tijdelijk contract van de vrouwelijke werknemer DÑA. Adriana V.. A…

Evocut-programma