menu
Cerrar

R&D-project

2020-2021-Onderzoeks- en ontwikkelingsproject "ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN HYGIËNISCH MICROCEMENT MET MULTIFUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN". Dit project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met als doel de technologische ontwikkeling, innovatie en kwalitatief hoogstaand onderzoek te bevorderen. Het doel was om een nieuw concept van microcement met hygiënische en multifunctionele eigenschappen te ontwikkelen. De resultaten zijn bevredigend, aangezien we een nieuwe variëteit van microcement hebben bereikt die waarde toevoegt aan ons assortiment producten voor wereldwijde marketing.

Europese Unie
Europese Unie