menu
Cerrar

Projekt IPIC Movie Theater

Miami, USA

Topciment v kine IPIC, Miami, USA. Pri tejto príležitosti bol ako obklad stien a stropov vybraný mikrocement Topciment farby "bridlica".

Projekt IPIC s mikrocementovými stenami a stropom
Projekt IPIC s mikrocementom na eskalátoroch
Projekt IPIC s mikrocementom na stene
Projekt IPIC s mikrocementom na vstupnej stene do kúpeľní
Projekt IPIC s mikrocementom na stenách haly
Projekt IPIC s mikrocementom na stenách a strope reštaurácie
Projekt IPIC s mikrocementom na strope a bokoch schodiska
Projekt IPIC s mikrocementom na stenách s vertikálnymi záhradami
Projekt IPIC s mikrocementom v bare reštaurácie
Projekt IPIC s mikrocementom na dekoratívnej stene
Projekt IPIC s mikrocementom sivej farby na rôznych povrchoch
Projekt IPIC s mikrocementom na veľkej stene
Projekt IPIC s mikrocementovými stenami a stropom recepcie
Projekt IPIC s mikrocementom na stenách, strope a bare v oblasti baru
Projekt s mikrocementom Topciment IPIC 16
Projekt IPIC s mikrocementom na strope
Projekt IPIC s mikrocementom sivej farby na strope a stenách