menu
Cerrar

Projekt Výskumu a vývoja

2020-2021-Výskumný a vývojový projekt "VÝSKUM A VÝVOJ HYGIENIZAČNÉHO MIKROCEMENTU S MULTIFUNKČNÝMI VLASTNOSŤAMI". Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) s cieľom podporiť technologický rozvoj, inovácie a kvalitný výskum. Cieľom bolo vyvinúť nový koncept mikrocementu s hygienizačnými a multifunkčnými vlastnosťami. Výsledky boli uspokojivé, pretože sa podarilo vytvoriť novú odrodu mikrocementu, ktorá pridáva hodnotu do nášho sortimentu produktov na ich komercializáciu na celosvetovej úrovni.

Európska únia
Európska únia