menu
Cerrar

Už sme registrovanou značkou v Číne a Rusku

Od začiatku našej cesty v roku 2005 sme neprestajne rástli a hľadali všetky tie zlepšenia, ktoré by našim produktom poskytovali pridanú hodnotu a kvalitu.

Z tohto dôvodu nás teší oznámiť, že naša značka TT Topciment bola zaregistrovaná v Číne a v Ruskej federácii Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Registrácia našej značky v rôznych krajinách je dôležitá, pretože nám umožňuje obmedziť porušovanie plagiátovania produktov a zabrániť tomu, aby sa externé faktory našej spoločnosti využívali našej povesť.

To všetko dáva našim zákazníkom dôveru, základný aspekt pre našu spoločnosť.

Registrovaná značka v Číne a Rusku

A nesmieme zabudnúť, že značka je synonymom kvality. Je to to, čo nás identifikuje a, predovšetkým, čo nás odlišuje od konkurencie.

Preto vytváranie značky a rast s ňou je nevyhnutným faktorom.

Teraz sa Čína a Rusko pridávajú k Európe, pokiaľ ide o registráciu našej značky TT Topciment, a nemôžeme byť hrdší na to, že pokračujeme vpred.

A to je bezpochyby veľký krok do budúcnosti.