.
menu
Cerrar

Promotory adhezji i podkłady mikrocementowe

Primacem to linia podkładów.

Primacem primers są pierwszym krokiem w procesie aplikacji mikrocementu. Jego zadaniem jest ułatwienie połączenia pomiędzy istniejącą podporą a nową powłoką mikrocementową.

Oferuje różne możliwości i rozwiązania w zależności od powierzchni, na którą jest nakładana.

Aby zagwarantować optymalną konsolidację mikrocementu, ważne jest, aby przestrzegać kroków i zaleceń dotyczących stosowania produktów, zgodnie z technicznymi specyfikacjami każdego podkładu i wsparcia.

PRIMACEM FIX

Primacem Plus

Środek zwiększający przyczepność mikrocementu Primacem Fix

Primacem Fix zwiększa przyczepność pomiędzy nowym mikrocementem a istniejącą podporą. Stosuje się go przede wszystkim w betonach i zaprawach.

Ten produkt na bazie wody jest gotowy do użycia i może być nakładany pędzlem lub wałkiem z mikrofibry. Wystarczy nałożyć jedną warstwę.

Pobierz kartę katalogową Primacem tutaj

Charakterystyka techniczna

PH

Między 8 y 9

Suchość dotykowa

tack permanente

Lepkość Brookfield RVT a 20ºC (3/20rpm)

1700-2200 mPa•s

Wydajność

Primacem Fix(1 ręka) - 0,10 Kg/m2

Prezentacja

Primacem jest w karafkach o pojemności plastik z 5 y 25 litrów

PRIMACEM PLUS

Primacem Plus

Podkład mikrocementowy Primacem Plus

Primacem Plus jest wskazany do stosowania na powierzchniach niechłonnych. Jest to dyspersja akrylowa, która jest stosowana jako promotor przyczepności na powierzchniach takich jak płytki.

Ten produkt na bazie wody jest gotowy do użycia i może być nakładany pędzlem lub wałkiem.

Pobierz kartę katalogową Primacem Plus tutaj

Charakterystyka techniczna

PH

Między 8 y 9

Suchość dotykowa

30 minuty

Lepkość

12-13 s (Copa Ford 4)

Wydajność

Primacem Plus (1 ręka) - 0,09 Kg/m2

Prezentacja

Primacem Plus jest w karafkach o pojemności plastik z 5 litrów.

PRIMACEM ABS

Primacem ABS

Podkład mikrocementowy Primacem ABS

Primacem ABS jest przeznaczony do powierzchni chłonnych. Jest to dyspersja akrylowa w medium wodnym, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w tynkach i płytach gipsowo-kartonowych.

Ten produkt jest gotowy do użycia i może być nakładany pędzlem lub wałkiem z mikrofibry. Wystarczy jedna warstwa aplikacji.

Pobierz kartę katalogową Primacem ABS tutaj

Charakterystyka techniczna

PH

między 8 y 9

Suchość dotykowa

30 minuty

Lepkość

10-11 s (Copa Ford 4)

Wydajność

Primacem ABS - 0,10 l/m2

Prezentacja

Primacem ABS jest w karafkach o pojemności plastik z 5 litrów

PRIMACEM GRIP

Primacem Grip

Środek zwiększający przyczepność mikrocementu Primacem Grip

System gruntujący Primacem GRIP zalecany jest do powierzchni śliskich i o niskiej nasiąkliwości. Działa jako promotor adhezji z kruszywem. Ułatwia zakotwiczenie i pozwala na tworzenie chropowatych faktur.

Produkt ten jest gotowy do użycia i może być nakładany pędzlem lub wałkiem.

Wystarczy nałożyć jedną warstwę.

Pobierz kartę katalogową Primacem GRIP tutaj

Charakterystyka techniczna

PH

Między 7,5 y 9

Suchość dotykowa

3/4h, w zależności od zastosowanej grubości i warunków otoczenia

.
Lepkość

A 20ºC (3/20 rpm): 1.700 - 2.200 mPa·s

Wydajność

Primacem Grip (1 ręka)- 0,25 L/m²

Prezentacja

Primacem Grip jest w karafkach o pojemności 5 L.

PRIMACEM IMPOXY A+B

Primacem IMPOXY A+B

Primacem Impoxy podkład mikrocementowy

Primacem Impoxy (A+B) jest dwuskładnikowym systemem epoksydowym w 100% Ciała stałego i bezrozpuszczalnikowym. Jest on wskazany do blokowania wilgoci od ziemi i działania jako bariera paroszczelna.

Charakteryzuje się doskonałą urabialnością i niską lepkością. Nakłada się go wałkiem lub pacą.

. Pobierz kartę katalogową Primacem Impoxy tutaj

Charakterystyka techniczna

Gęstość (DIN 53 217, T4)

Impoxy A 1,13 g/cm3
s Impoxy B 1,02 g/cm3

Suchość dotykowa

30 minuty

Lepkość A+B (DIN 53 015)

600-800 mPa.s

Wydajność

Zależnie od stopnia wilgotności, powierzchni, na której jest stosowany oraz rodzaju aplikacji, system ten może działać jako bariera paroszczelna lub bariera dla wilgoci od ziemi.

Prezentacja

Prezentowany jest w metalowych pojemnikach, z zachowaniem proporcji mieszania, aby ułatwić jego przygotowanie:
Impoxy A (base) 3,1 kg

microcementos
microcementos