menu
Cerrar

Projekt B+R

2020-2021-Projekt badawczo-rozwojowy "BADANIE I ROZWIJANIE MIKROCEMENTU HIGIENICZNEGO O WIELOFUNKCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH". Ten projekt został dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu promowania rozwoju technologicznego, innowacji i wysokiej jakości badań. Celem było opracowanie nowego koncepcji mikrocementu o właściwościach higienicznych i wielofunkcyjnych. Wyniki były zadowalające, ponieważ udało się uzyskać nowy rodzaj mikrocementu, który dodaje wartości do naszej gamy produktów do sprzedaży na całym świecie.

Unia Europejska
Unia Europejska