menu
Cerrar

Topciment odnawia kolejny rok z CYPE

Topciment odnowił umowę z CYPE na kolejny rok. Dzięki temu porozumieniu, firma mikrocementowa będzie mogła nadal świadczyć usługi dla profesjonalistów z branży budowlanej w zakresie przygotowywania kosztorysów budowlanych.

W ten sposób firma z siedzibą w Manises umacnia swoją pozycję jako jedna z firm najbardziej zaangażowanych w współpracę z architektami i inżynierami. Umowa ta pozwoli im na korzystanie w swoich pomiarach z precyzyjnego i wyczerpującego opisu cech każdej jednostki roboczej, w tym przypadku mikrocementu, za pomocą generatora cen.

Generator cen, do którego  platforma co roku korzysta z niej ponad 2 miliony użytkowników, jest to skuteczne narzędzie informatyczne używane przez architektów i kierowników projektów, które dostarcza ceny z prognozami kosztów i ułatwia przygotowanie pełnej i wysokiej jakości dokumentacji projektowej. Jednocześnie zawiera bezpośrednie informacje od producentów i o ich produktach.

Topciment zintegrował swoje produkty z Generatorem cen, co umieszcza jego produkty na pierwszym użytecznym wystawie budowlanej. Technicy będą mogli znaleźć informacje i obrazy produktów Topciment dostosowane do wybranych cech w partii i wyróżniające się, gdy decydują o materiałach, które stanowią każde rozwiązanie konstrukcyjne.